قابل توجه دانشجویان ::

دانشجویان موظفند برنامه هفتگی خود را از طریق سامانه هم آوا تا روز سه شنبه مورخ 96/10/12 اخذ نموده و در صورتی که درسی به علت عدم پرداخت حذف گردیده جهت پیگیری به واحد آموزش مراجعه نمایند.
شایان ذکر است در صورت عدم پیگیری عواقب آن به عهده شخص دانشجو می باشد و مرکز آموزش هیچگونه مسئولیتی نمی پذیردامتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 

دانشجویان گرامی :

به منظور عضویت بسیج دانشجویی مرکزهمه روزه در ساعات اداری می توانید به کتابخانه مرکز مراجعه نمایید

basij

 

 

 

 

 

اخبار متحرک

نظرات

Joomla templates by Joomlashine