قابل توجه دانشجویان ::

دانشجویان موظفند برنامه هفتگی خود را از طریق سامانه هم آوا تا روز سه شنبه مورخ 96/10/12 اخذ نموده و در صورتی که درسی به علت عدم پرداخت حذف گردیده جهت پیگیری به واحد آموزش مراجعه نمایند.
شایان ذکر است در صورت عدم پیگیری عواقب آن به عهده شخص دانشجو می باشد و مرکز آموزش هیچگونه مسئولیتی نمی پذیردامتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

  چارت سازمانی مرکز آموزش علمی کاربردی،کانون سردفتران و دفتریاران

 (تعداد دانشجویان از 1000 نفر تا 2000 نفر)

 

 

 

 

 چارت سازمان0001

اخبار متحرک

نظرات

Joomla templates by Joomlashine