مقررات جلسات امتحانی ویژه دانشجویان

1- دانشجویان ۱۵ دقیقه قبل از شروع امتحان در مرکز آموزش حضور داشته باشند.
2- قبل از استقرار بر روی صندلی‌ها، شماره صندلی را با شماره اعلام شده تطبیق دهند (هرگونه جابجایی در شماره صندلی تخلف محسوب می‌شود.)
3- پس از شروع امتحان، دانشجویی که با تأخیر وارد جلسه امتحانی می‌گردد، در صورتی می‌تواند در جلسه امتحان شرکت نماید که هیچ یک از دانشجویانی که در امتحان شرکت نموده‌اند، جلسه امتحانی را ترک ننموده باشند.
4- دانشجویان کارت معتبر دانشجویی صادر شده توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی و کارت شرکت در جلسه امتحان را در هر جلسه امتحان همراه داشته باشند.
5- دانشجویان موظف هستند در طول برگزاری امتحان، آرامش و سکوت جلسات امتحانی را حفظ نمایند.
6- برگه‌های امتحانی منگنه شده را تفکیک و جداسازی ننمایند.
7- جلسات امتحانی را قبل از انجام حضور و غیاب توسط عوامل اجرایی امتحانات، ترک ننمایند.
8- مستندات و مدارک امتحانی را از جلسه امتحان خارج ننمایند
9- دانشجو، مشخصات خود را با صندلی و برگه‌های امتحانی چک و در صورت عدم درج در برگه‌های سؤالات و پاسخنامه در آن‌ها قید نماید.
10- عدم ارتکاب تقلب به هر نحو که موجب انتفاع دانشجو گردد.
11- عدم همراه آوردن وسایل: کتاب، جزوه، برگه به‌استثناء مواردی که توسط مدرس یا بخش آزمون محل آموزش قبلاً به‌صورت کتبی اعلام گردیده باشد.
12- عدم همراه داشتن موبایل (حتی به‌صورت خاموش ) و کیف، در صورت همراه داشتن آن‌ها به محل تعیین شده تحویل نمایید ( مرکز آموزش هیچ گونه مسئولیتی در قبال محتویات داخل کیف نخواهد داشت).
13- عدم صحبت با دیگر دانشجویان و مراقبین در حین برگزاری آزمون (مدرس از این مورد مستثنی می‌باشد).
14- عدم ارتکاب هر عملی که موجب به هم خوردن نظم و آرامش جلسه آزمون باشد، مانند تجمع بعد از خروج از جلسه در اطراف محل برگزاری
15- عدم برداشتن برگه های آزمون کنار صندلی قبل از اعلام توسط مراقبین
16- با موضوع تخلف در امتحانات بر اساس نظر شورای حل اختلاف برخورد خواهد شد. برخی از مسائل تخلف به شرح زیر است:
۱ - 16) داشتن کارت دانشجویی جعلی.
۲ - 16) استفاده از هر گونه نوشته، یادداشت، جزوه، کتاب و استفاده از تلفن همراه.
۳ - 16) رد و بدل کردن هرگونه نوشته با سایر دانشجویان و هر گونه وسیله بدون هماهنگی با مراقبين
۴ - 16) نگاه کردن از روی ورقه امتحانی دانشجویان دیگر و یا نشان دادن ورقه امتحانی به دانشجویان دیگر.
۵ - 16) نوشتن هرگونه اطلاعات بر روی بدن، لباس، صندلی و یا وسایل دیگر.
۶ - 16) برهم زدن نظم جلسه امتحان، عدم نشستن در محل تعیین شده و هرگونه مشاجره با مراقبين و خروج و بازگشت غیرمجاز به جلسه امتحان.
۷ - 16) چنانچه فرد دیگری به‌جای دانشجو در جلسه امتحان حضور داشته باشد، تخلف محسوب شده و به شورای حل اختلاف معرفی خواهند شد.

لینک های مفید

نظرات

Joomla templates by Joomlashine