به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی میرساند باتوجه به نزدیک شدن به روز اهدای خون امورفرهنگی ودانشجویی مرکز در نظر دارد در صورت به حدنصاب رسیدن داوطلبان اهدای خون در تاریخ 1395.5.11

از سازمان انتقال خون جهت اجرای این امرخیرخواهانه دعوت نماید.

امورفرهنگی و دانشجویی

دانشجویان داوطلب می توانند جهت ثبت نام با کتابخانه مرکزتماس ویا مراجعه نمایند

نظرات

Joomla templates by Joomlashine