قابل توجه دانشجویان ::

دانشجویان موظفند برنامه هفتگی خود را از طریق سامانه هم آوا تا روز سه شنبه مورخ 96/10/12 اخذ نموده و در صورتی که درسی به علت عدم پرداخت حذف گردیده جهت پیگیری به واحد آموزش مراجعه نمایند.
شایان ذکر است در صورت عدم پیگیری عواقب آن به عهده شخص دانشجو می باشد و مرکز آموزش هیچگونه مسئولیتی نمی پذیردامتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

به نام خدا

فرارسیدن هفتۀ کتاب برتمامی اساتید محترم و دانشجویان عزیز گرامی باد.

شعار هفتۀ کتاب:

آیندۀ روشن با خانوادۀ کتابخوان

1 001

 

 

 

2 001

2 002 

 2 009

اخبار متحرک

نظرات

Joomla templates by Joomlashine