photo 2021-11-14 10-49-14

 

لینک کتاب (کتاب ، صد و چهارده):
قطعه هایی کوتاه پیرامون سبک زندگی قرآنی


سوال 1 : طبق آموزه های قرآن  کدامیک از موارد زیر از حسرت های آخرت انسان است ؟

گزینه الف )  کوشش برای کسب مال حلال

گزینه ب )  دوستی با انسان های بد

گزینه ج )  عبادت برای کسب بهشت

گزینه د )  همنشینی با دانشمندان علوم تجربی

 

سوال 2 : طبق آموزه های اهل بیت (ع) کدامیک از موارد زیر از بزرگترین گناهان است ؟

گزینه الف )  ناامیدی از رحمت پروردگار

گزینه ب )  حب مال و خانواده

گزینه ج )  کینه و بدخواهی

گزینه د )  پرخوری و پرخوابی

 

سوال 3 : براساس آیات قرآن کدامیک از موارد زیر موجب نزول برکات در زندگی آدمی است ؟

گزینه الف )  عفو و گذشت

گزینه ب )  صدقه

گزینه ج )  ایمان و تقوا

گزینه د )  وفای به عهد

 

سوال 4 : آیه شریفه " وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى " ناظر بر کدام مصرع است ؟

گزینه الف )  بسیار سفر باید تا پخته شود خامی

گزینه ب )  مباش در پی آزار و هرچه خواهی کن

گزینه ج ) باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی

گزینه د )  هرکسی آن دِرَوَد عاقبت کار که کشت

سوال 5 : " فرقان " در آموزه های قرآنی به چه معناست ؟

گزینه الف )  کشف و شهود

گزینه ب )  روشن بینی الهی

گزینه ج ) محبت الهی

گزینه د ) تقوای الهی

 

سوال 6 : طبق آموزه های قرآنی کدام توبه مورد قبول نیست ؟

گزینه الف )  توبه در لحظه مرگ

گزینه ب )  توبه از گناهان صغیره

گزینه ج )  توبه از گناهان کبیره

گزینه د )  توبه از حق الناس

 

سوال 7 : طبق آیات قرآن کدامیک از موارد زیر موجب نزول ملائکه بر قلب مومن می‌گردد ؟

گزینه الف )  ریاضت کشیدن

گزینه ب )  تزکیه نفس

گزینه ج )  استقامت در راه حق

گزینه د )  مراقبت دائمی

 

نظرات

Joomla templates by Joomlashine