امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

قابل توجه کلیه دانشجویان رشته مددکاری قضایی

 

دروس پیشنیاز

 

اصول مددکاری اجتماعی پیشنیاز   مددکاری اجتماعی کار با بزهکاران- کاربرد مددکاری فردی در امور قضایی زندانیان- آسیب شناسی زندان

مددکاری اجتماعی کار با بزهکاران  پیشنیاز   نوتوانی و بازپروری زندانی و خانواده زندانیان

کلیات حقوق جزا  پیشنیاز  آیین دادرسی کیفری و اجرای احکام کیفری- سوء پیشینه کیفری و سجل قضایی- اوراق و اسناد قضایی

جامعه شناسی کیفری  پیشنیاز  آیین دادرسی کیفری و اجرای احکام کیفری

نظرات

Joomla templates by Joomlashine