قابل توجه کلیه دانشجویان رشته مددکاری قضایی

 

دروس پیشنیاز

 

اصول مددکاری اجتماعی پیشنیاز   مددکاری اجتماعی کار با بزهکاران- کاربرد مددکاری فردی در امور قضایی زندانیان- آسیب شناسی زندان

مددکاری اجتماعی کار با بزهکاران  پیشنیاز   نوتوانی و بازپروری زندانی و خانواده زندانیان

کلیات حقوق جزا  پیشنیاز  آیین دادرسی کیفری و اجرای احکام کیفری- سوء پیشینه کیفری و سجل قضایی- اوراق و اسناد قضایی

جامعه شناسی کیفری  پیشنیاز  آیین دادرسی کیفری و اجرای احکام کیفری

لینک های مفید

نظرات

Joomla templates by Joomlashine