امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

قابل توجه کلیه دانشجویان
برای آگاهی از لیست محرومین به فایل زیر مراجعه نمایید.
تذکر: لیست جدید محرومین متعاقبا اعلام می گردد

 

 

استاد ظهیری
مریم اسماعیلی مدنی7
سیدفخرالدین تقی زاده مدنی7
آدیله عسگری مدنی7
میلاد گل محمدی مدنی7
علی وکیل خرج ناصری مدنی7
عارفه فولادوند مدنی7
مهدی ازگلی مدنی3
فاطمه اسمعیلی مدنی3
بهناز کیان ادله اثبات دعوی
مهران ثمری ادله اثبات دعوی
استاد سیفی
دانیال گودرزی حقوق مدنی2
مهدی یارمحمدزئی حقوق مدنی2
سکینه چیستان حقوق تجارت3
بهناز کیان حقوق تجارت3
آدیله عسگری متون حقوقی
علی قدبیگی متون حقوقی
سیدسعید حسینی  اجرای احکام مدنی
آدیله عسگری اجرای احکام مدنی
مصطفی مهدی پور اجرای احکام مدنی
علی وکیل خرج ناصری اجرای احکام مدنی
طاهر نعمتی ادله اثبات دعوی
سیدعلی فیض آبادی اجرای احکام مدنی
سیدعلی فیض آبادی حقوق تجارت3
استاد ذوالفقاری
علی وکیل خرج ناصری حقوق تجارت3
نرجس السادات بلادی ده بزرگ حقوق مدنی4
استاد خلیلی عمران
مهدی ازگلی حقوق جزای عمومی3
فرهاد بخش عرب حقوق جزای عمومی3
صادق قبادی بیستون حقوق جزای عمومی3
علی مرادی حقوق جزای عمومی3
علی عباسپور آیین دادرسی کیفری1
دانیال گودرزی آیین دادرسی کیفری1
رضا رضازاده جرایم سایبری
نوید شایسته زاد جرایم سایبری
میلاد گل محمدی جرایم سایبری
استاد متفکر
سکینه چیستان اندیشه اسلامی2
شیوا حاجی پور اندیشه اسلامی2
بهنام عزیزخانی اندیشه اسلامی2
عارفه فولادوند اندیشه اسلامی2
بهناز کیان اندیشه اسلامی2
مصطفی مهدی پور اندیشه اسلامی2
امیرسعید مقدسی اندیشه اسلامی2
سیدایمان نیکوئی اندیشه اسلامی1
استاد روشن
رعنا بوستانی حقوق بین الملل عمومی1
مجتبی شایان والا حقوق بین الملل عمومی1
محسن مقدسی حقوق بین الملل عمومی1
سکینه چیستان حقوق بین الملل عمومی2
سیدصادق دریاباری حقوق بین الملل عمومی2
کبری شیزادیان حقوق بین الملل عمومی2
زهرا فلاح جمنی حقوق بین الملل عمومی2
بهناز کیان حقوق بین الملل عمومی2
استاد نصراللهی
مهدی حسن نژاد لاهروری ادله اثبات دعوی
یاسمین ابراهیمی بلوار ادله اثبات دعوی
لیلا بدر ادله اثبات دعوی
استاد فاتح
شیوا حاجی پور پزشکی قانونی
رضا رضازاده پزشکی قانونی
نوید شایسته زاد پزشکی قانونی
عارفه فولادوند پزشکی قانونی
استاد تفکریان
سیدمحمدعلی هاشمی حقوق املاک پیشرفته
مهران نجفی حقوق املاک پیشرفته
مهران نجفی حقوق ثبت اسناد2
آزاده کریمی حقوق ثبت اسناد2
استاد بهادر احمدی
زهرا کریمی حقوق بین الملل خصوصی2
سعید مهدی نژادشانی حقوق بین الملل خصوصی2
محسن نیازی کهن حقوق بین الملل خصوصی2
امیرحسین پیرزاده حقوق بین الملل خصوصی2
حسام خدایاری نگارش قضایی
استاد میرصانع
رحیم شوشتری حقوق بین الملل عمومی1
سیدمصطفی میرسجادی حقوق بین الملل عمومی1
استاد پارسامقدم
علی عباسپور شورای حل اختلاف
دانیال گودرزی شورای حل اختلاف
سمیرا عمرانی مالکیت معنوی
سمیرا عمرانی مدنی8
استاد عجمی
قاسم مسگریان روانشناسی کار
آزاده کریمی روانشناسی کار
ربابه السادات موسوی روانشناسی کار
استاد کیشانی فراهانی
سیدفخرالدین تقی زاده مدیریت کسب و کار
استاد محسنی
مهران ثمری حقوق اداری2
زهرا ربیعی حقوق اداری2
معصومه معینیان حقوق اداری2
علی وکیل خرج ناصری حقوق اداری2
فاطمه کشاورز حقوق اداری2
استاد یونسی وقار
سیدایمان نیکوئی آیین دادرسی کیفری1
بهنام اسماعیلی جرایم سایبری
عارفه فولادوند جرایم سایبری
علی اکبر عباس آبادی اوراق و اسناد قضایی
قاسم مسگریان اوراق و اسناد قضایی
استاد سرگل زائی
علی عباسپور اندیشه اسلامی1
استاد حبیب احمدی
آدیله عسگری تحلیل و هزینه منفعت
استاد معصومی
ابراهیم اختری سادات خدمات الکترونیک
زهرا پورمتقی خدمات الکترونیک
فاطمه اسمعیلی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات
بهاره رمضانی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات
مجتبی محمدی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات
مجتبی محمدی خدمات الکترونیک
داود عرب خدمات الکترونیک
استاد محمدزاده
غنچه کندری انقلاب اسلامی ایران
عمران محمدیان انقلاب اسلامی ایران
شیما بیدارگسکرئی انقلاب اسلامی ایران
استاد بختیاری
محمد امینی برومند اخلاق حرفه ای
رضا غلام زاده اخلاق حرفه ای
محمدمهدی موذن اخلاق حرفه ای
استاد اجاق
علی عباسپور متون فقه1
استا عباسی
محسن عبدالهی دانش خانواده و جمعیت
حسین گرامی نژاد دانش خانواده و جمعیت
حسام خدایاری دانش خانواده و جمعیت
محمدمهدی موذن دانش خانواده و جمعیت
محمد امینی برومند دانش خانواده و جمعیت
مهدی سرایی دانش خانواده و جمعیت
محمد صفرآبادی دانش خانواده و جمعیت
سمیرا عمرانی دانش خانواده و جمعیت
ربابه السادات موسوی دانش خانواده و جمعیت
فاطمه رخ فروز دانش خانواده و جمعیت
رحیم شوشتری دانش خانواده و جمعیت
رضا غلام زاده دانش خانواده و جمعیت
محسن مقدسی دانش خانواده و جمعیت
استاد شیرین کلام
محسن ادیبی متون فقه1
امیرعباس اسمعیلی متون فقه1
محمدرضا پیمان نیکو متون فقه1
ندا ستاری متون فقه1
زهرا سعیدی متون فقه1
سیدمجتبی فرهام فر متون فقه1
سیدمصطفی میرسجادی متون فقه1
نسیبه نصیری متون فقه1
استاد سیدجلیل محمدی
یکتا قایق ور حقوق ثبت اسناد2
علی مرادی اجرای مفاد اسناد رسمی
زهرا عباسی حقوق املاک مقدماتی
رضا عباسی حقوق ثبت کاربردی
محمد کریمی دوست دفاتر خدمات قضایی
استاد افشاری
رضا عباسی حقوق جزای اختصاصی3
آدیله عسگری حقوق جزای اختصاصی3
مصطفی مهدی پور حقوق جزای اختصاصی3
سیدفخرالدین تقی زاده حقوق کیفری بازرگانی
عارفه فولادوند حقوق کیفری بازرگانی
محمد کریم پور ثمری حقوق کیفری بازرگانی
شیوا حاجی پور حقوق جزای اختصاصی2
سیدسعید حسینی  حقوق جزای اختصاصی2
مصطفی مهدی پور حقوق جزای اختصاصی2
طاهر نعمتی حقوق جزای اختصاصی2
استاد حافظیان
دانیال اسمعیلی حقوق اداری1
سارا بهیجاوی حقوق اداری2
شادپور حقیقی حقوق اداری2
حسین خزائی حقوق اداری2
سجاد جعفری مامو حقوق اداری2
استاد گوزلی
آزاده کریمی جزای اختصاصی3
سیدمحمدعلی هاشمی جزای اختصاصی3
سیدفخرالدین تقی زاده جزای اختصاصی2
سیدمیلاد علوی جزای اختصاصی2
رضا رضازاده جزای اختصاصی2
استاد شریفی
عاطفه بابائی پور حقوق جزای اختصاصی1
بهناز کیان حقوق جزای اختصاصی1
سکینه چیستان حقوق جزای اختصاصی1
محمدمهدی موذن حقوق جزای اختصاصی1

 

استاد عبدالله زاده حسینی
یاسر شیراوند جزای اختصاصی1
مهدی جنابی سیرت بایسته های جزای اختصاصی

 

 

استاد مددی
سارا بهیجاوی مدنی6
داریوش ولدپور مدنی6
یاسر شیراوند مدنی6
مونا مرادی مدنی6
سهیل نجمی مدنی6
استاد طالبیان
علی وکیل خرج ناصری ادله اثبات دعوی
علی وکیل خرج ناصری متون حقوقی
مریم عرب حلوایی ادله اثبات دعوی
سیدسعید حسینی  مدنی8
سیدمیلاد علوی مدنی8

استاد فیضی
آیدا جابری حسابداری ملی
حواخاتون شعبانی حسابداری ملی
ملیحه خسروانی حسابداری ملی
سیدمحمدرضا دیوبین حسابداری ملی
احمد کاظمی زبان تخصصی دولتی
فاطمه لطیفی علوی زبان تخصصی دولتی

 

 

اخبار متحرک

نظرات

Joomla templates by Joomlashine