کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری

1- حامد اسدیان

2- مینو بختیاری

3- نگار داداشلو

 کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی

 

1- مریم رجبی

2- اعظم میرزا علی قزاق

3- ابوالقاسم آقاجانی یاسینی

 

کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیاری قضایی در امور کیفری

 

1- مهناز دشتی زاده

2- مرضیه وثیقی منظم

3- پیام شریفی

 

 

کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیاری قضایی در امور مدنی

 

1- حوریه تابان

2- مریم عزیزی مرفه

3- سارا همتیان خراسانی

 

کارشناسی حرفه ای حقوق-حقوق ثبتی

 

1- زینت شکری کمال آباد

1- الهام آبائی

2- مهناز رضا زاده

3- آمنه همتای صقدله دهکالی

 

کارشناسی حرفه ای مددکاری قضایی

1- زهرا خلج اسدی

 

کاردانی حرفه ای حقوق-دستیاری قضایی

 

1- زهره رجبی قاسم آبادی

2- حسین اکرامی

3- فریبا ستاری

 

کاردانی حرفه ای حقوق-شورای حل اختلاف

 

1- فرانک عقیلی وانقی

2- امیر قلی زاده گجلر

3- زهر حسن وند

 

کاردانی حرفه ای حقوق-ارشاد و معاضدت قضایی

 

1- سعید اسدی

2- جعفر نجدی

3- شیما پولادزاده

کاردانی حرفه ای حقوق-امور ضابطین قضایی

 

1- کاوه جابری

2- سعید ذبیحی

3- یوسف هجری

 

 

کاردانی حرفه ای حقوق-حقوق ثبتی

 

1- پریسا یاهو

1- علیرضا پیرخوش سیرت

1- رامتین غفاری

2- فاطمه محمدی

3- فهیمه کلانتری

 

کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی

 

1- سیما پورمیربلوک جلالی

2- محسن طلوعی جدی

3- حامد محمد سعیدی

لینک های مفید

نظرات

Joomla templates by Joomlashine