عید سعید غدیر خم

4bhjb0d6938f711ebi 800C450دانشجویانی که در تاریخ ۲۱ تیر (۱۳۹۹٫۰۴٫۲۱)  امتحان 
درس اداری۲ - استاد سید علی شمس الدین 
درس اداری۲ - استاد اصغرصانعی 
درس اداری۲ - استاد وجیهه محسنی
درس اداری۲ - استاد محمد رسول ایران دوست

داشته‌اند در صورتی که به علت مشکلات سامانه موفق به شرکت در آزمون نگردیدند، آزمون مجدد آنان در تاریخ ۵ مرداد (۱۳۹۹٫۰۵٫۰۵) ساعت 11 صبح برگزار می‌گردد.
تذکر: در صورت عدم شرکت در آزمون مربوطه برای دانشجو غیبت در آزمون لحاظ می گردد.

دانشجویانی که در تاریخ ۲۱ تیر (۱۳۹۹٫۰۴٫۲۱)  امتحان
درس اصول و فنون مذاکره - استاد محمد علی محامد
درس اصول و فنون مذاکره - استاد علی فرجی 
درس حقوق تجارت ۱(اعمال تجاری) -  استاد مهسا ذوالفقاری

داشته‌اند در صورتی که به علت مشکلات سامانه موفق به شرکت در آزمون نگردیدند، آزمون مجدد آنان در تاریخ 7 مرداد (۱۳۹۹٫۰۵٫۰7) ساعت 9 صبح برگزار می‌گردد.
تذکر: در صورت عدم شرکت در آزمون مربوطه برای دانشجو غیبت در آزمون لحاظ می گردد.

دانشجویانی که دروس
درس آیین دادرسی مدنی3 - استاد جلال طالبی بدرآبادی
درس بایسته‌های حقوق جزای اختصاصی -استاد مصطفی موحد
درس بایسته‌های حقوق جزای اختصاصی - استاد صالح عبدی نژاد
درس بایسته‌های حقوق جزای اختصاصی - استاد سید عباس عبدالله زاده حسینی

داشته‌اند در صورتی که به علت مشکلات سامانه موفق به شرکت در آزمون نگردیدند، آزمون مجدد آنان در تاریخ 8 مرداد (۱۳۹۹٫۰۵٫۰8) ساعت14 برگزار می‌گردد.
تذکر: در صورت عدم شرکت در آزمون مربوطه برای دانشجو غیبت در آزمون لحاظ می گردد.

دانشجویانی که دروس
درس حقوق مدنی۴- استاد حسن شریعت
درس حقوق مدنی۴ - استاد عبدالله اسفندیار
درس حقوق مدنی۴ - استاد محمد حسین دلاوری

داشته‌اند در صورتی که به علت مشکلات سامانه موفق به شرکت در آزمون نگردیدند، آزمون مجدد آنان در تاریخ ۱۱ مرداد (۱۳۹۹٫۰۵٫۱۱) ساعت ۱۱:۰۰ صبح برگزار می‌گردد.
تذکر: در صورت عدم شرکت در آزمون مربوطه برای دانشجو غیبت در آزمون لحاظ می گردد.

لینک های مفید

نظرات

Joomla templates by Joomlashine