دانشجویانی که تقاضای حذف پزشکی دارند تا تاریخ 1399.05.12 مهلت دارند تا فرم های مربوطه را به آموزش تحویل دهند. در غیر اینصورت غیبت در آزمون در سامانه ثبت خواهد شد.

لینک های مفید

نظرات

Joomla templates by Joomlashine