قابل توجه کلیه دانشجویان محترم
اصلاحات تقویم آموزشی نیمسال اول تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ به شرح زیر ابلاغ شده، تغییر زمان امتحانات پایان نیمسال بنابر مقتضیات زمانی و حسب شرایط، متعاقبا اعلام خواهد شد:

انتخاب واحد توسط دانشجویان
۱۳۹۹٫۰۶٫۰۱ لغایت ۱۳۹۹٫۰۶٫۱۱

 


درخواست مهمان
۱۳۹۹٫۰۶٫۱۳ لغایت ۱۳۹۹٫۰۶٫۲۰


شروع کلاس‌ها
۱۳۹۹٫۰۶٫۱۵


حذف و اضافه
۱۳۹۹٫۰۶٫۲۹ لغایت ۱۳۹۹٫۰۷٫۰۳

 


جدول انتخاب واحد بر اساس ورودی و مقطع:

  

 کاردانی ۹۷۱ و ماقبل
انتخاب واحد ۱۳۹۹٫۰۶٫۰۱
حذف و اضافه ۱۳۹۹٫۰۶٫۲۹


 کارشناسی ۹۷۱ و ماقبل
انتخاب واحد ۱۳۹۹٫۰۶٫۰۲
حذف و اضافه ۱۳۹۹٫۰۶٫۳۰


 کاردانی و کارشناسی ۹۷۲
انتخاب واحد ۱۳۹۹٫۰۶٫۰۳ لغایت ۱۳۹۹٫۰۶٫۰۴
حذف و اضافه ۱۳۹۹٫۰۶٫۳۱


 کاردانی ۹۸۱
انتخاب واحد  ۱۳۹۹٫۰۶٫۰۵
حذف و اضافه ۱۳۹۹٫۰۷٫۰۱


کارشناسی ۹۸۱
انتخاب واحد ۱۳۹۹٫۰۶٫۰۶
حذف و اضافه ۱۳۹۹٫۰۷٫۰۲

لینک های مفید

نظرات

Joomla templates by Joomlashine