قابل توجه کلیه دانشجویان عزیز
دانشگاه جامع علمی کاربردی طبق دستور العمل اعلامی اقدام به انتخاب دانشجوی نمونه در سطح کشوری نموده است. لذا دانشجویانی که در زمینه های ذیل اقدام نموده اند جهت ثبت نام و ارائه مدارک و مستندات مربوطه تا تاریخ 99/07/08 به مسئول فرهنگی مراجعه نمایند.
1-مقالات
2-طرح های پژوهشی
3- تالیف کتاب
4-ترجمه و گرد آوری کتاب
5-اختراع، ابداع و نوع آوری
————
ماده 2 : شرایط شرکت کنندگان:
1-2 : حداقل معدل کل جهت شرکت دانشجویان در این رقابت در مقطع کارشناسی ناپیوسته 15 و در مقطع کاردانی 16 میباشد.
2-2 : دانشجویان پس از طی حداقل دو نیمسال در مقطع کاردانی، کارشناسی ناپیوسته میتوانند در این رقابت شرکت نمایند.
3-2 : داشتن سابقه سنواتی برای شرکت در فراخوان بعنوان شرط ورود الزامی است. (کاردانی، کارشناسی ناپیوسته 4 نیمسال)
4-2 : هر دانشجو صرفاً یکبار در هر مقطع تحصیلی میتواند بعنوان دانشجوی نمونه انتخاب شود.
5-2 : کسب حداقل امتیاز از فعالیتهای آموزشی، پیوهشی، فناوری، فرهنگی – اجتماعی، مهارتی برای شرکت در این رقابت الزامی است.
6-2 : دانشجویان دارای سابقه محکومیت قطعی از شورای انضباطی و یا مراجع قانوی ذیربط در مقطع مربوط، امکان شرکت در این رویداد را در همان مقطع تحصیلی ندارند.
7-2 : دانشجویانی که پس از فراخوان جشنواره فارغ التحصیل میشوند، در رورت نداشتن سنوات تحصیلی (بند 2-3) میتوانند در اولین فراخوان سال آینده در همان روه و مقطع شرکت نمایند.

لینک های مفید

نظرات

Joomla templates by Joomlashine