قابل توجه متقاضیان کد مدرسی و نیز مدرسانی که کد مدرسی آنان غیر فعال گردیده است.
جهت ثبت نام اخذ کد مدرسی می‌توانند به سامانه جام به آدرس
Jam.uast.ac.ir
تا تاریخ ۱۳۹۹.۰۷.۳۰
مراجعه نمایند.

لینک های مفید

نظرات

Joomla templates by Joomlashine