به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند از آنجا که انتخاب واحد تعدادی از دانشجویان بدون رعایت قوانین آموزشی صورت پذیرفته بود انتخاب واحد آنان توسط آموزش اصلاح گردید و همه دانشجویان موظف هستند که برنامه هفتگی خود را مشاهده نمایند و از تغییرات انجام یافته مطلع گردد مسئولیت عدم مشاهده برنامه هفتگی به عهده شخص دانشجو می باشد.

لینک های مفید

نظرات

Joomla templates by Joomlashine