اسامی نفرات برتر نیم سال 992

 

کاردانی حرفه ای حقوق-حقوق ثبتی
1. حمید حاجی محمدی - نگار رضائی فرد
2. مریم غضنفری
3. مژگان باقری

 

کاردانی حرفه ای حقوق-ارشاد و معاضدت قضایی
1. مریم خدائی قره تپه
2. محمد نمازی
3. حسین پیرمردوند چگینی

 

کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی
1. مینو بختیاری
2. رضا نوری کلاسر
3. سرور شمسعلی

 

کاردانی حرفه ای حقوق-دستیاری قضایی
1. فاطمه پورشکور
2. فریبرز دهنوی
3. الهام غلام زاده

 

کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری
1. الهام فیضی
2. سیدنصراله نصرالهی
3. معصومه میرزائی

 

کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی
1. محمد جواد یزدان مهر
2. فرنوش پادیاب - احمد کاویانی
3. معصومه حاجتی

 

کارشناسی حرفه ای حقوق-حقوق ثبتی
1. علی اصغر رزاقی
2. توفیق فتحی
3. مهشاد جوانژادیزد

 

کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیاری قضایی در امور مدنی
1. زهره رجبی قاسم آباد
2. زیبا اسدی اجیرلو
3. فاطمه شاهسون

.

نظرات

Joomla templates by Joomlashine