قابل توجه دانشجویان ::

دانشجویان موظفند برنامه هفتگی خود را از طریق سامانه هم آوا تا روز سه شنبه مورخ 96/10/12 اخذ نموده و در صورتی که درسی به علت عدم پرداخت حذف گردیده جهت پیگیری به واحد آموزش مراجعه نمایند.
شایان ذکر است در صورت عدم پیگیری عواقب آن به عهده شخص دانشجو می باشد و مرکز آموزش هیچگونه مسئولیتی نمی پذیردامتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

آموزشهایی در خصوص پیشگیری از مصرف مواد

آموزشهایی در خصوص پیشگیری از مصرف مواد

تیرماه

  

1 - چه طور بفهمیم فردی معتاد است ؟

2- نشانه های مستقیم سرو کار داشتن با مواد 

 

مرداد ماه

 

1- اشنایی با مواد وسوء مصرف آن

 

شهریور

 

1 - آیا با خواندن این مطلب باز هم قلیان

2 - به 22 دلیل سیگار نکشید

3 - مضررات سیگار

 

مهر

 

1- ایدز  و اعتیاد

آبان

 

1- آشنایی با مواد مخدر

اخبار متحرک

نظرات

Joomla templates by Joomlashine