موضوع:جلسه نقد عملکرد مسئول و سایر ارکان مرکز

پیرو سلسله نشست های قبلی، به منظور استفاده از خرد جمعی و ارج نهادن به نظرات و مشارکت موثر دانشجویان محترم، این جلسه از سلسله جلسات «نقد عملکرد مسئول و ارکان مرکز»

در روز سه شنبه 1398/08/21  رأس ساعت 13:30

با حضور ریاست و پرسنل مرکز در سالن آمفی تئاتر برگزار می گردد.

 

 

بدینوسیله از دانشجویان گرامی تقاضا می گردد با شرکت در این برنامه و ابراز نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود، ما را در خدمات رسانی بهتر همراهی نمایند

لینک های مفید

نظرات

Joomla templates by Joomlashine