امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

عدم تشکیل کلاس 

برای اطلاع از کلاس هایی که تشکیل نمی شود لطفا بر روی ماه مورد نظر کلیک کنید

  

 

عدم تشکیل کلاس 

برای اطلاع از کلاس هایی که تشکیل نمی شود لطفا بر روی ماه مورد نظر کلیک کنید

  

 

مهر

 

13 مهر

کلاس های استاد ادیب زاده تشکیل نمی شود

کلاس های استاد قاسم پور تشکیل نمی شود

کلاس های استاد بیگی حبیب آبادی تشکیل نمی شود

کلاس های ورودی جدید تشکیل نمی شود 

ورودی های جدید روز پنجشنبه

  پنجشنبه    
آیین دادرسی مدنی1 پ 14:00 تا16:00 - ادیب زاده - 204 ادیب زاده ورودی جدید
آیین دادرسی مدنی3 پ 11:00 تا13:00 - استادنصرالهی - 111 استاد نصرالهی ورودی جدید
مقدمه علم حقوق پ 18:00 تا20:00 - پارسا مقدم - 110 پارسا مقدم ورودی جدید
حقوق جزای عمومی1 پ 09:00 تا11:00 - حسینی امامی - 109 حسینی امامی ورودی جدید
حقوق جزای عمومی1 پ 11:00 تا13:00 - حسینی امامی - 109پ 11:00 تا13:00 - حسینی امامی - 109 حسینی امامی ورودی جدید
آیین دادرسی کیفری2 پ 14:00 تا15:00 - شریفی خضارتی - 111 شریفی خضارتی ورودی جدید
آیین دادرسی کیفری2 پ 15:00 تا16:00 - شریفی خضارتی - 111 شریفی خضارتی ورودی جدید
کارآفرینی پ 09:00 تا11:00 - طهماسبی امین - 001 طهماسبی امین ورودی جدید
کارآفرینی پ 17:00 تا19:00 - طیرانی - 205 طیرانی ورودی جدید
آیین دادرسی کیفری1 پ 16:00 تا18:00 - عبداله زاده حسینی - 106 عبداله زاده زاده حسینی ورودی جدید
حقوق جزای عمومی1 پ 18:00 تا20:00 - عبداله زاده حسینی - 106 عبداله زاده زاده حسینی ورودی جدید
مقدمه علم حقوق پ 08:00 تا10:00 - فروزنده - 107 فروزنده ورودی جدید
حقوق مدنی1(اشخاص و حمایت از محجورین) پ 10:00 تا11:00 - فروزنده - 107 فروزنده ورودی جدید
حقوق مدنی1(اشخاص و حمایت از محجورین) پ 11:00 تا12:00 - فروزنده - 108 فروزنده ورودی جدید
مقدمه علم حقوق پ 12:00 تا14:00 - فروزنده - 108 فروزنده ورودی جدید
تحلیل هزینه و منفعت پ 16:00 تا18:00 - قاسمی - 206 قاسمی ورودی جدید
حقوق اساسی1 پ 11:00 تا13:00 - محسنی - 209 محسنی ورودی جدید
حقوق اساسی1 پ 13:00 تا15:00 - محسنی - 209 محسنی ورودی جدید
حقوق اساسی1 پ 15:00 تا17:00 - محسنی - 209 محسنی ورودی جدید
حقوق اساسی2 پ 17:00 تا19:00 - محسنی - 209 محسنی ورودی جدید
اصول فقه1 پ 16:00 تا18:00 - موسوی بجنوردی - 210 موسوی بجنوردی ورودی جدید
اصول فقه1 پ 18:00 تا20:00 - موسوی بجنوردی - 103 موسوی بجنوردی ورودی جدید
حقوق مدنی5(حقوق خانواده) پ 08:00 تا11:00 - نایبی - 201 نایبی ورودی جدید
متون فقه3(میراث) پ 15:00 تا17:00 - یوسفی راد - 205 یوسفی راد ورودی جدید
قواعد فقه مدنی پ 17:00 تا19:00 - یوسفی راد - 207 - آمفی یوسفی راد ورودی جدید

 

 

اخبار متحرک

نظرات

Joomla templates by Joomlashine