امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

قابال توجه دانشجویان


 برای اطلاع از کلاس ها  لطفا بر روی درس مورد نظر کلیک کنید

 

قابال توجه دانشجویان


 برای اطلاع از کلاس ها  لطفا بر روی درس مورد نظر کلیک کنید

 

کارورزی

کارورزی

 

 

 

 

 

 

 

 

نام استاد درس زمان تحویل کلاس
مهدی قلیچ خان کارورزی1 چهارشنبه  1396/06/01 ساعت 12 101
زهرا مرادی جوقان کارورزی1 یکشنبه 1396/06/05  ساعت 16الی16.30 104
معصومه شجاع پور کارورزی1 چهارشنبه  1396/06/01 ساعت 11 101
سید جلیل محمدی کارورزی1 چهارشنبه  1396/06/01 ساعت 16الی 17 103
امیرعباس قاسم پور کارورزی1 سه شنبه 1396/05/31 ساعت 19 102
سید محمد رضا میرصانع کارورزی1 دوشنبه 1396/06/06  ساعت 16الی16.30 101
محمدرسول ایران دوست کارورزی1 چهارشنبه  1396/06/01 ساعت 17.30 الی 19 102
نبی خداکرمی کارورزی1 چهارشنبه  1396/06/01 ساعت 14 104
ابراهیم عبداله صفت کارورزی1 سه شنبه 1396/05/31 ساعت 12 104
تبسم بیاتی زکرانی کارورزی1 سه شنبه 1396/06/07 ساعت 14 101
سید نورالدین جزایری کارورزی1 شنبه 1396/06/04 ساعت 15.30 101
جمیله گلکاران کارورزی1 یکشنبه 1396/06/05  ساعت 11 101
هورمزد یعقوبی نژاد کارورزی1 چهارشنبه  1396/06/01 ساعت 13 105
عبداله مولائی کارورزی1 دوشنبه 1396/06/13 ساعت 17 الی 16.30 104
عباس ظهیری کارورزی1 سه شنبه 1396/05/31 ساعت 16 105
الهام طهماسبی امین کارورزی2 سه شنبه 1396/06/07 ساعت 15.30 104
محمد اویسی کیا کارورزی1 شنبه 1396/06/04 - ساعت 14  
علیرضا صفرزاده منظری کارورزی1 شنبه 1396/06/04 - ساعت 14.30  
محمدرضا الهی منش کارورزی1 شنبه 1396/06/04 - ساعت 15  
علیرضا پارسا مقدم کارورزی1 یکشنبه 1396/06/05 ساعت 15.30 206
شهباز فضلی مهماندوست علیا کارورزی1 شنبه 1396/06/04 ساعت 16 206
وجیهه محسنی کارورزی1 چهارشنیه 1396/06/01 ساعت 17 206
سید علی حسینی کارورزی1 شنبه 1396/06/11 ساعت 15 104
علی جلیلیان کارورزی سه شنبه  7 شهریور ساعت 10.30  
سید حسین فروتن کارورزی سه شنبه 7 تیر ساعت 11  

 

 

 

 

 

 


 
 

 

کاربینی

کاربینی

 

 

 

 

 


 

 

 

پروژه

2286 1461311161 2635

 

 

 

 

 

  

 

اخبار متحرک

نظرات

Joomla templates by Joomlashine