بسمه تعالی

نیک نامی ز نیک کاری زاد  ، مفتخر  و مسرورم از عرض تبریک به دانشجویانی که با توکل به عنایات الهی و پشتکار و هوشمندی خویش و با بهره مندی از توان علمی اساتید و امکانات و فرصت های پیش رو در این مرکز توانسته اند رتبه های برتر را در گروه ها و گرایش های مختلف آموزشی کسب نمایند

با آرزوی موفقیت روز افزون برای همه دانشجویان

      سرپرست مرکز آموزش علی جلیلیان
 

بسمه تعالی

نیک نامی ز نیک کاری زاد  ، مفتخر  و مسرورم از عرض تبریک به دانشجویانی که با توکل به عنایات الهی و پشتکار و هوشمندی خویش و با بهره مندی از توان علمی اساتید و امکانات و فرصت های پیش رو در این مرکز توانسته اند رتبه های برتر را در گروه ها و گرایش های مختلف آموزشی کسب نمایند

با آرزوی موفقیت روز افزون برای همه دانشجویان

      سرپرست مرکز آموزش علی جلیلیان
 

کاردانی

 

                            اسامی نفرات برتر رشته های کاردانی ترم اول 95-96
 رتبه  نام  نام خانوادگی                رشته معدل
1 زهرا سلطانی کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی 19.54
2 الهه علی نیا کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی 19.08
3 مهدیه خلیلی کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی 18.75
         
1 محمد سلطانی کاردانی حرفه ای حقوق-حقوق ثبتی(اجرای دوره از پذیرش مهر93) 19.9
2 زهرا بهشتی فیروزابادی کاردانی حرفه ای حقوق-حقوق ثبتی(اجرای دوره از پذیرش مهر93) 19.89
3 شهلا قربانی نوشهر کاردانی حرفه ای حقوق-حقوق ثبتی(اجرای دوره از پذیرش مهر93) 19.85
         
1 ملیحه قاسمی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی(اجرای دوره از پذیرش مهر93) 19.86
2 شیما بیطرفان کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی(اجرای دوره از پذیرش مهر93) 19.7
3 فایزه کوهستانی دهقی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی(اجرای دوره از پذیرش مهر93) 19.63
         
1 فرانک عقیلی وانقی کاردانی حرفه ای حقوق-شورای حل اختلاف(اجرای دوره از پذیرش مهر93) 19.61
2 سارا زینلی سوهانکی کاردانی حرفه ای حقوق-شورای حل اختلاف(اجرای دوره از پذیرش مهر93) 18.75
3 سهیلا مارابی کاردانی حرفه ای حقوق-شورای حل اختلاف(اجرای دوره از پذیرش مهر93) 18.68
         
1 الهام میرمهدی کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار مکتوب و متون رسمی 19.68
2 مجتبی برهانی داریان کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار مکتوب و متون رسمی 19.64
3 پری ناز چگنی کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار مکتوب و متون رسمی 19.53

کارشناسی

 

                          اسامی نفرات برتر رشته های کارشناسی ترم اول 95-96
رتبه نام نام خانوادگی رشته معدل 
1 مریم قیاسوند کارشناسی حرفه ای مددکاری قضایی 17.96
2 رسول خورشیدی کارشناسی حرفه ای مددکاری قضایی 17.3
3 زهرا خلج اسدی کارشناسی حرفه ای مددکاری قضایی 16.28
         
1 علیرضا استادجهانگیر کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی 20
2 زهرا مرادی کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی 19.89
3 زهره بچی کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی 19.78
         
1 جلال چراغلو کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاددرامورکیفری(اجرای دوره ازپذیرش مهر93) 19.07
2 هادی سلیمی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری(اجرای دوره از پذیرش مهر93) 18.85
3 محبوبه نیک اصل فرد کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری(اجرای دوره از پذیرش مهر93) 18.57
         
1 سحر رحیمیان کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی(اجرای دوره از پذیرش مهر93) 19.78
2 آزاده کریمی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی(اجرای دوره از پذیرش مهر93) 19.71
3 زهرا شیرمحمدی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی(اجرای دوره از پذیرش مهر93) 19.5
         
1 فاطمه قلم مشگی کارشناسی حرفه ای حقوق-حقوق ثبتی(اجرای دوره از پذیرش مهر93) 20
1 فاطمه امانی کارشناسی حرفه ای حقوق-حقوق ثبتی(اجرای دوره از پذیرش مهر93) 20
2 سمیه بیع آتی کارشناسی حرفه ای حقوق-حقوق ثبتی(اجرای دوره از پذیرش مهر93) 19.89
3 سیدفاضل میرحسینی کارشناسی حرفه ای حقوق-حقوق ثبتی(اجرای دوره از پذیرش مهر93) 19.83
         
1 مهناز دشتی زاده کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور کیفری(اجرای دوره از پذیرش مهر93) 18.75
1 کبری نیکوهمت تک کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور کیفری(اجرای دوره از پذیرش مهر93) 18.75
2 نسیم آقاعلی کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور کیفری(اجرای دوره از پذیرش مهر93) 18.41
3 فاطمه جعفرزاده کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور کیفری(اجرای دوره از پذیرش مهر93) 18.35
         
1 محمد غزنینی کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور مدنی(اجرای دوره از پذیرش مهر93) 18.85
2 محمدمهدی رضاخانی کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور مدنی(اجرای دوره از پذیرش مهر93) 18.42
3 لیلا بدر کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور مدنی(اجرای دوره از پذیرش مهر93) 18.28

 

نظرات

Joomla templates by Joomlashine