فرارسیدن هفتۀ کتاب   

برتمامی اساتید محترم  

و دانشجویان   

عزیز گرامی باد  

 جبرانی استاد بختیاری
درس کارآفرینی -  گروه درس 010009
چهارشنبه - 1397/03/30
کلاس 201
ساعت 15 الی 18
**********************
پنجشنبه - 1397/03/31
کلاس 201
ساعت 12 الی 14

تشکیل می گردد

نظرات

Joomla templates by Joomlashine