قابل توجه دانشجویان محترم

قبل از آزمون: بمنظور مساعدت در ایام کرونا، حذف یک یا چند عنوان درسی بدون توجه به رعایت حداقل واحدهای انتخابی در نیمسال جاری(1401) و حتی حذف کامل واحدهای درسی با درخواست دانشجو تا قبل از شرکت در امتحان مجاز می باشد. بدیهی ست نیم سال حذف شده بعنوان مرخصی بدون احتساب در سنوات با شهریه محسوب خواهد شد.
بعد از آزمون: درصورتی که بعلت بیماری دانشجو قادر به شرکت در آزمون نبوده، الزامیست جهت حذف پزشکی ظرف مدت 48 ساعت بعد از هر آزمون، اقدامات ذیل را انجام دهد: دانشجو می بایست با در دست داشتن مدارک پزشکی و فرم پیوست به پزشک معتمد استان مراجعه نماید، پس از تایید مدارک توسط پزشک، تاییدیه را به واحد آموزش تحویل دهد.

 آدرس پزشک معتمد: تهران-فلکه دوم صادقیه-نبش خیابان اعتمادیان-درمانگاه شبانه روزی این سینا
1- دکتر بهنام سیفی _ روزهای حضور شنبه تا پنج شنبه _ ساعت حضور 14-8
2- دکتر افشین کاووسی _ روزهای حضور شنبه، دوشنبه، چهارشنبه_ساعت حضور 20-14

شایان ذکر است هزینه ویزیت و بررسی پرونده پزشکی به عهده دانشجو می باشد.


-----------------------

فرم پیوست اعلام نظر پزشک معتمد

نظرات

Joomla templates by Joomlashine