قابل توجه دانشجویان

۱- مراجعه به آدرس های الکترونیکی
https://exam-uast.ir
https://examuast.ir
برای ورود به سامانه آزمون برخط(متمرکز)، در زمان مانور اجباری و برگزاری آزمون.
توجه: آدرس های الکترونیکی مذکور صرفاً جهت شرکت دانشجویان در آزمون متمرکز برخط می باشد.

۲- بررسی و تایید مشخصات فردی و عناوین دروس آزمون متمرکز در سامانه آزمون (احراز هویت)
توجه ۱: در بازه زمانی مانور اجباری لازم است دانشجویان پس از ورود به سامانه آزمون، با استفاده از نام کاربری (کد ملی مندرج در سامانه هم آوا)، وارد سامانه آزمون شده و نسبت به تایید اطلاعـات فـوق الـذكر اقدام نمایند.
توجه ۲: در صورت مغایرت در مشخصات فردی و عناوین دروس آزمون متمرکز، دانشجویان می‌بایست مراتب را از طریق شماره تماس های رابطین آزمون مراکز مندرج در سامانه آزمون به مراکز آموزشی مربوط اعلام نمایند.

۳- ثبت شماره تلفن همراه فعال و در دسترس در سامانه آزمون

۴- ایجاد رمز عبور توسط دانشجو در سامانه آزمون
توجه۱: پس از تایید مشخصات، رمز عبور توسط شخص دانشجو در سامانه آزمون ایجاد می شود.
توجه ۲: رمز عبور ایجاد شده توسط دانشجو برای تمامی آزمون ها یکسان است. لذا دانشجو ملزم به حفظ و نگهداری از رمز عبور تا پایان آزمون ها است و مسئولیت ارائه رمز عبور به افراد دیگر مستقیماً بر عهـده دانشجو خواهد بود.
توجه ۳: دانشجو در صورت فراموشی کلمه عبور، میبایست جهت تعریف رمـز جدید، پس از ورود به سامانه و وارد نمودن کد ملی، بر روی دکمه "بازیابی کلمه عبـور" کلیک نماید. پس از درج شماره دانشجویی و کلیک بر روی دکمه "دریافت کد"، کد فعالسازی به شماره همـراه ثبت شده در سامانه برای دانشجو ارسال خواهد شد، در نهایت دانشجویان با ورود کد فعالسازی و رمز عبور جدید در سامانه می‌توانند نسبت به ایجاد رمز عبور جدید اقدام نمایند. در غیر اینصورت چنانچه دانشجویان موفـق بـه بازیابی کلمه عبور نشوند می بایست با مرکز آموزشی مربوط تماس حاصل نمایند.

۵- لازم است دانشجویان در بازه زمانی" شروع تا پایان برگزاری مانوراجبـاری " نسبت به تایید مشخصات فردی و دروس مشمول آزمون متمرکز خود و همچنین ایجاد رمز عبور سامانه و پاسخگویی به سوالات نظرسنجی اقدام نمایند.
توجه ۱: شرکت در نظرسنجی الزامی میباشد.
توجه ۲: در صورت عدم تایید اطلاعات فوق، بدیهی است امکان شرکت در آزمون میسر نخواهد بود.

۶- دانشجویان می توانند از رایانه شخصی، لپ تاپ، تبلت و گوشی هوشمند که امکان ورود به سامانه را داشته باشد استفاده کنند.
توجه: جهت جلوگیری از بروز مشکل، بهتر است از مرورگرهای به روز شده کروم یا فایر فاکس استفاده شود.

۷- دانشجو نمی‌تواند به طور همزمان بیش از یکبار با رایانه یا مرورگرهای مختلف وارد سامانه شود.

۸- مسئولیت تدارک رایانه و اتصال به اینترنت در روز و ساعت برگزاری مانور و آزمـون بـر عـهـده شـخص دانشجو خواهد بود. در صورتی که دانشجویی به هر دلیل امکان تهیه رایانه و اتصال به اینترنت نداشـته باشد، می‌تواند با رعایت آیین نامه امتحانات و رعایت فاصله اجتماعی، با هماهنگی قبلی از امکانات مرکز آموزشی محل تحصیل خود استفاده نماید.

۹- دانشجویان لازم است مطابق برنامه امتحـانی خـود، ۱۵ دقیقـه قبـل از ساعت مقرر از طریق آدرس الکترونیکی مذکور و با استفاده از نام کاربری(کدملی) و رمز عبور وارد سامانه آزمون شوند و نسبت به رفع مشکلات احتمالی از قبیل: عدم امکان ورود به سامانه آزمون، قطعی اینترنت و سایر موارد اقدام نمایند و راس ساعت مقرر، سوالات امتحانی خود را در مدت زمان تعیین شده پاسخ دهند.

د) ویژگیهای آزمون (متمرکز)

۱- آزمون به صورت چهار گزینه ای (تستی) است.

۲- تعداد سوالات تستی آزمون ۲۸ سوال است.

۳- سوالات آزمون ۱۴ نمره و ارزش هر سوال ۰/۵ نمره است و سهم نمره مدرس ۶ نمره می باشد.

۴- آزمون فاقد نمره منفی است

۵- نمرات آزمون، از طریق سامانه جامع آموزشی (هم آوا) قابل مشاهده می باشد.

۶- تجدیدنظر نمره صرفاً شامل "نمره در اختیار مـدرس" می باشد. تجدید نظر نمره آزمون متمرکز امکان پذیر نمی باشد.

۷- شرایط غیبت در آزمون متمرکز تابع قوانین و مقررات آموزشی مندرج در آیین نامه امتحانات است.

۸- حداکثر تا ۱۵ دقیقه پس از شروع آزمون، به دانشجویان اجازه داده می شود وارد سامانه شوند.

۹- مدت زمان هر آزمون از قبل تعیین شده و در صفحه آزمون برای دانشجو قابل مشاهده خواهد بود

۱۰- هر سوال دارای مهلت پاسخگویی مشخص است.
توجه ۱: در صورتی که دانشجو پس از مهلت تعیین شده برای هر سوال، اقدام به درج پاسخ نماید نمره آن سوال برای ایشان منظور نخواهد شد.
توجه ۲: در مهلت مربوط به هر سوال، در صورتی که دانشجو بخواهد بدون ثبت پاسـخ بـه سـوال بعـدی مراجعه نماید هشدار عدم پاسخگویی به دانشجو نمایش داده می شود و در صورت تایید دانشجو سامانه سوال را بدون پاسخ ثبت نموده و سوال بعدی را نمایش خواهد داد. توجه ۳مدت زمان هر آزمون و مدت پاسخگویی به هر سوال، توسط مدرسان مربوط تعیین می شود.

۱۱- پس از مراجعه به سوال بعدی، امکان بازگشت، مرور یا ویرایش سوالات قبلی وجود ندارد.

۱۲- هر سوال در یک صفحه نمایش داده می شود و نمایش سوالات و گریه های پاسخ به صورت تصادفی خواهد بود.

۱۳- برای پاسخگویی به سوالات کافی است دانشجو گزینه صحیح را با کلیک انتخاب نماید.

۱۴- پس از ثبت پاسخ هر سوال، مدت زمان مازاد آن برای سوالات باقیمانده منظور نخواهد شد.

۱۵- در صورت قطع شدن ارتباط سامانه، دانشجو می تواند از همان مرحله ای که قطعی رخ داده است تا پایان سقف زمانی آزمون، مجددا وارد سامانه آزمون شده و به پاسخ سوالات باقیمانده ادامه دهد.
توجه: در صورت ورود مجدد دانشجو به سامانه، تعداد سوالات و مدت زمان باقیمانده به دانشجو اعـلام می شود چنانچه مورد تایید قرار گیرد دانشجو می تواند به آزمـون خـود ادامه دهد در غیـر ایـن صـورت می تواند در آزمون نوبت دوم شرکت نماید.

۱۶- چنانچه دانشجویان به هر دلیلی(قطعی اینترنت، برق و...) نتوانند در آزمون نوبت اول شرکت کنند می توانند در آزمون نوبت دوم که سوالات آن با نوبت اول متفاوت است شرکت نمایند. بدیهی اسـت مسئولیت بروز هرگونه مشکل در آزمون نوبت دوم بر عهده دانشجو است.
توجه: لازم به ذکر است برای این دسته از دانشجویان آزمـون سـاعت ۱۰:۳۰ در ساعت ۱۳:۳۰ همان روز و آزمون ساعت ۱۲ در ساعت ۱۵:۰۰ همان روز مجدد تکرار خواهد شد.

۱۷- در پایان آزمون با تایید اتمام آزمون توسط دانشجو (کلیک بر روی دکمه "پایان آزمون")، آزمـون خاتمه می یابد.
توجه ۱: دانشجو پس از تایید پایان آزمون، امکان شرکت مجدد در آزمون نوبت بعدی را نخواهد داشت.
توجه ۲: در صورت شرکت در آزمون نوبت دوم، آزمون نوبت اول حذف خواهد شد و نمره آزمون دوم منظور خواهد شد.

 

هـ) مانور اجباری آزمون
۱- قبل از شروع آزمون امکان دسترسی دانشجویان به سامانه در بازه زمانی (۲۶ لغایت ۲۸ دیماه) به منظور انجام موارد زیر فراهم خواهد شد:

• آشنایی با نحوه برگزاری آزمون از طریق راهنمای موجود در سامانه
• رفع خطا یا موانع و محدودیتهای احتمالی آموزشی
• ایجاد رمز عبور در سامانه توسط دانشجو
• بررسی و تایید مشخصات فردی و آزمونی
• شبیه سازی آزمون (پاسخگویی به سوالات نظرسنجی توسط دانشجو)
توجه ۱: چنانچه دانشجو در مدت زمان تعیین شده جهت مانور اجباری(۲۶ لغایت ۲۸ دیماه)، نسبت به تایید مشخصات فردی، دروس آزمون و تکمیل نظرسنجی در سامانه اقدام ننماید امکان شرکت در آزمون برای ایشان فراهم نگردیده و غایب محسوب خواهد شد.
توجه ۲: شرکت در مانور و تکمیل فرم نظرسنجی الزامی می باشد.

۲- دانشجویان در صورت بروز هرگونه مشکل لازم است مراتب را به مرکز آموزشی مربوط اعلام نمایند.

۳- مانور اجباری آزمون از ساعت ۱۱ صبح روز یکشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ آغاز و تا پایان روز سه شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ به اتمام خواهد رسید.

نظرات

Joomla templates by Joomlashine