امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 

 

 

 

 

 pencilضوابط آموزشی دانشجویان(94)

pencil قوانین و مقررات آموزشی دانشگاه جامع علمی - کاربردی (94)

 pencilآیین نامه شورای تعامل و تبادل نظر دانشجو و دانشگاه

pencilبخشنامه نحوه دریافت شهریه از دانشجویان انصرافی

pencilبخشنامه سنجش  و خدمات آموزشی و دانشجویی

 pencilبخشنامه انضباطی

 

 

 

 

 


نظرات

Joomla templates by Joomlashine