امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

  کاربر عزیز تمامی فرم ها مورد نیاز شما،  به شرح ذیل، در اختیار تان قرار گرفته است 

 • حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی ، ارشاد در امور مدنی ، ارشاد در امور کیفری +

  حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی                                         حقوق ثبتی                                                  نمایش محتوا
 • چارت رشته های مرکز +

    حسابداری - حسابداری دولتی حقوق- حقوق ثبتی حقوق – خدمات قضایی حقوق -شورای حل اختلاف       کارشناسی حرفه ای حقوق-حقوق ثبتی کارشناسی حرفه ای حقوق - ارشاد در امور مدنی کارشناسی حرفه ای حقوق - ارشاد در امور کیفری کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور مدنی کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیاری قضایی نمایش محتوا
 • خدمات قضایی، شورای حل اختلاف +

         خدمات قضایی                                                                    شورای حل اختلاف کاردانی پودمانی  خدمات قضایی                                             نمایش محتوا
 • دروس عمومی +

   اندیشه اسلامی 1    تعریف درس:  هدف درس : تبیین ضرورت پرداختن دانشجوی مسلمان به دین و مقولات دینی : تعمیق و گسترش اطلاعات و نقویت خداباوری و ایمان دانشجویان درزمینه مباحث مربوط به خداشناسی و رستاخیز . رئوس و ریز محتوا : 1.انسان و ایمان   الف) نیازهای معنوی انسان   ب) نقش ایمان مذهبی نمایش محتوا
 • نرم افزار ، فناوری اطالاعات و ارتباطات +

  نرم افزار                                                                                   فناوری اطالاعات و ارتباطات -IT کاردانی پودمانی نرم افزار کامپیوتر                                   نمایش محتوا
 • مهارت های مشترک +

  نمایش محتوا
 • حسابداری +

    حسابداری دولتی       کاردانی پودمانی حسابداری گرایش دولتی  کاردانی ترمی حسابداری گرایش دولتی    کارشناسی ناپیوسته حسابداری   کارشناسی حرفه ای پودمانی و ترمی حسابداری دولتی کاردانی حرفه ای پودمانی و ترمی حسابداری دولتی نمایش محتوا
 • مترجمی اسناد و مدارک ،آثار مکتوب و متون رسمی زبان انگلیسی +

  مترجمی اسناد و مدارک زبان انگلیسی    ,       مترجمی  آثار مکتوب و متون رسمی زبان انگلیسی       کاردانی پودمانی تربیت مترجم اسناد و مدارک       کاردانی حرفه ای پودمانی مترجمی آثار مکتوب ومتون رسمی زبان انگلیسی کاردانی حرفه ای ترمی مترجمی آثار مکتوب ومتون رسمی زبان انگلیسی                                                                                                                          نمایش محتوا
 • 1

نظرات

Joomla templates by Joomlashine