قابل توجه دانشجویان ::

دانشجویان موظفند برنامه هفتگی خود را از طریق سامانه هم آوا تا روز سه شنبه مورخ 96/10/12 اخذ نموده و در صورتی که درسی به علت عدم پرداخت حذف گردیده جهت پیگیری به واحد آموزش مراجعه نمایند.
شایان ذکر است در صورت عدم پیگیری عواقب آن به عهده شخص دانشجو می باشد و مرکز آموزش هیچگونه مسئولیتی نمی پذیردامتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی                                         حقوق ثبتی                                                   

کاردانی پودمانی حقوق قضایی                                          کاردانی حرفه ای پودمانی  حقوق ثبتی
کاردانی ترمی حقوق قضایی                                 
            کاردانی حرفه ای ترمی حقوق ثبتی

کارشناسی ناپیوسته ترمی حقوق                                       کارشناسی حرفه ای پودمانی و ترمی حقوق ثبتی

کارشناسی ناپیوسته پودمانی حقوق                                    کارشناسی حرفه ای ترمی حقوق ثبتی مهر 93

کاردانی حرفه ای ترمی حقوق ثبتی مهر 93

 

 *****************************************************************************************************

 

حقوق گرایش ارشاد در امور مدنی                                               حقوق گرایش ارشاد در امور کیفری

کارشناسی حرفه ایحقوق گرایش ارشاد در امور مدنی                         کارشناسی حرفه ای حقوق گرایش ارشاد در امور کیفری

 

 

 *****************************************************************************************************

حقوق گرایش دستیاری قضایی در امور مدنی93                                           دستیاری قضایی در امور کیفری

کارشناسی حرفه ای دستیاری قضایی در امور مدنی                                        دستیاری قضایی در امور کیفری  

 

 

 *****************************************************************************************************

حقوق گرایش مددکاری قضایی

کارشناسی حرفه ای حقوق گرایش مددکاری قضایی

 

 • مهارت های مشترک +

  نمایش محتوا
 • چارت رشته های مرکز +

    حسابداری - حسابداری دولتی   حقوق- حقوق ثبتی   حقوق – خدمات قضایی   حقوق -شورای حل اختلاف   مترجمی زبان انگلیسی-آثار مکتوب و متون رسمی       کارشناسی حرفه ای حقوق-حقوق ثبتی   کارشناسی حرفه ای حقوق - ارشاد در امور مدنی   کارشناسی حرفه ای حقوق - ارشاد در امور کیفری نمایش محتوا
 • خدمات قضایی، شورای حل اختلاف +

         خدمات قضایی                                                                    شورای حل اختلاف کاردانی پودمانی  خدمات قضایی                                             نمایش محتوا
 • دروس عمومی +

   اندیشه اسلامی 1    تعریف درس:  هدف درس : تبیین ضرورت پرداختن دانشجوی مسلمان به دین و مقولات دینی : تعمیق و گسترش اطلاعات و نقویت خداباوری و ایمان دانشجویان درزمینه مباحث مربوط به خداشناسی و رستاخیز . رئوس و ریز محتوا : 1.انسان و ایمان   الف) نیازهای معنوی انسان   ب) نقش ایمان مذهبی نمایش محتوا
 • حسابداری +

    حسابداری دولتی       کاردانی پودمانی حسابداری گرایش دولتی  کاردانی ترمی حسابداری گرایش دولتی    کارشناسی ناپیوسته حسابداری   کارشناسی حرفه ای پودمانی و ترمی حسابداری دولتی کاردانی حرفه ای پودمانی و ترمی حسابداری دولتی نمایش محتوا
 • نرم افزار ، فناوری اطالاعات و ارتباطات +

  نرم افزار                                                                                   فناوری اطالاعات و ارتباطات -IT کاردانی پودمانی نرم افزار کامپیوتر                                   نمایش محتوا
 • مترجمی اسناد و مدارک ،آثار مکتوب و متون رسمی زبان انگلیسی +

  مترجمی اسناد و مدارک زبان انگلیسی    ,       مترجمی  آثار مکتوب و متون رسمی زبان انگلیسی       کاردانی پودمانی تربیت مترجم اسناد و مدارک       کاردانی حرفه ای پودمانی مترجمی آثار مکتوب ومتون رسمی زبان انگلیسی کاردانی حرفه ای ترمی مترجمی آثار مکتوب ومتون رسمی زبان انگلیسی                                                                                                                          نمایش محتوا
 • حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی ، ارشاد در امور مدنی ، ارشاد در امور کیفری +

  حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی                                         حقوق ثبتی                                                  نمایش محتوا
 • 1

اخبار متحرک

نظرات

Joomla templates by Joomlashine