دانشجوی محترم،جهت مشاهده لیست گواهینامه های صادر شده کافی است ، ابتدا نام و یا کلمه مد نظرتان را در قسمت فیلتر وارد نمایید ، بدین شکل از وجود گواهینامه خود اطلاع یابید.


  به منظور ارتباط با مسئول اداره دانش آموختگان اینجا را کلیک کنید

            با تشکر نوروزی      
مسئول اداره فارغ التحصیلان


 

رديف نام خانوادگي نام
1.   احمدلو معصومه
2.   آخوندی لیلی
3.   اروی زهر امیر رضا
4.   ازاد تهرانی محسن
5.   استاد قاسم نغمه
6.   آسمانی مهدی
7.   اشتری انسیه
8.   امیری مهدی
9.   انوری علی اکبر
10.   باقیان معصومه
11.   بختیاری پریسا
12.   بختیاری وفا مهران
13.   برهانی پور پروانه
14.   بنای شاهانی آزاده
15.   بهاری فرهمند شهناز
16.   بهرامی محمد
17.   بیات فریده
18.   پرهیزگار یعقوبی اکرم
19.   پور متین توکل
20.   حاجی رحیمیان محبوبه
21.   خدابخش سمیه
22.   خدابنده لو افسانه
23.   خواجه محمدی توحید
24.   دهقان منشادی مسعود
25.   رضا علی راضیه
26.   سلطانی محسن
27.   شرفی نیا علی
28.   شمس اکرم
29.   شمسائی پروانه
30.   شهری پانته آ
31.   صاعد علی
32.   صیاد چمنی فاطمه
33.   عامری مهدی
34.   عباسی قدرت اله
35.   علی چراتی قاسم
36.   عنبرستانی محمد
37.   غنی سمیه
38.   فکوری زهرا
39.   قادری مینو
40.   قاضی گوشی فاطمه
41.   قصرانی راحله
42.   کریمائی محمد
43.   کشاورزی راحله
44.   کوه کن صغرا
45.   گراوند فرانک
46.   گنجائی عباس
47.   مبشری داود
48.   محسنی نیلوفر
49.   محمدزاده محسن
50.   موسوی سیدمجتبی
51.   موسوی ملیحه سادات
52.   میرنظانی عباس
53.   نصیری اشرف
54.   نیک روش منصوره

 

لینک های مفید

نظرات

Joomla templates by Joomlashine