دانشجوی محترم،جهت مشاهده لیست گواهینامه های صادر شده کافی است ، ابتدا نام و یا کلمه مد نظرتان را در قسمت فیلتر وارد نمایید ، بدین شکل از وجود گواهینامه خود اطلاع یابید.


  به منظور ارتباط با مسئول اداره دانش آموختگان اینجا را کلیک کنید

            با تشکر نوروزی      
مسئول اداره فارغ التحصیلان


 

 
رديف نام خانوادگي نام
1.   ابراهیم زاده مارال
2.   اسدی محمد
3.   آسیائی مریم
4.   افسری فاطمه
5.   اقبالی شیما
6.   اکرمی فریده
7.   آهنی محبوبه
8.   باقری زهرا
9.   باقری بابک
10.   بزرگ طاهره
11.   بقاء جاه بخشایش منظر
12.   بهامین مهناز
13.   پسندیده بهرمند زهرا
14.   پناهی مهناز
15.   پور محمد علی هدیه
16.   تنها شاشکو بهاره
17.   جبارزاده مریم
18.   جعفری پرویز
19.   جعفری اصل سعیده
20.   جعفری اصل سعیده
21.   جوشقانی فاطمه
22.   چهاردولی زهرا
23.   حاجی حبیب دلال سیدمهدی
24.   حبیب اللهی ملیحه
25.   حسنی کیسمی علیرضا
26.   حکمت جو مرضیه
27.   حکمی پور فاطمه
28.   خورشیدوند اکرم
29.   دهقان منشادی لیلا سادات
30.   دهقانی سپیده
31.   دهقانی رضا
32.   راحمی عاطفه
33.   رستمی اصل کویجی سارا
34.   رضائی زهرا
35.   رهروانی نرگس
36.   روستائی سپیده
37.   زارع اسدی امیر حسین
38.   سرلک سهیلا
39.   سلگی صفیه
40.   سماک نیلوفر
41.   سیردانی نسرین
42.   شهبازی نسب سارا
43.   شیردل محمد
44.   صادقی سمیرا
45.   صوفی لو لیلا
46.   طالبیان ملیحه
47.   عباسی سحر
48.   عبدالملکی سامانه
49.   عرب سرخی فاطمه
50.   عیدی فاطمه
51.   فتحی فتانه
52.   قلندری مریم
53.   قنبری حمیدرضا
54.   قندی زاده مژگان
55.   کدخدائی فاطمه
56.   کردی آزاده
57.   کرمی فرزانه
58.   کریمی سمیه
59.   کیائی نعیمه
60.   کیوانلو رقیه
61.   الماسی موخر فهیمه
62.   محبعلی پرستو
63.   محمد نژاد مطلق شیرین
64.   محمدزاده سجاد
65.   محمدزاده لیلا
66.   محمدی ریحانه
67.   محمدی حمیدرضا
68.   محمدی اصل نیلوفر
69.   مرادی توقع مرجان
70.   مزینانی علی
71.   ملائی کوزه کنان معصومه
72.   مهدوی پرستو
73.   میر هاشمی میرسامان
74.   ندیمی ویند ندا
75.   هادی پور بزایه حسین
76.   هوشیار میعاد
77.   وحدتی الهه
78.   وظیفه رعنا
79.   یامی مصطفی
80.   یاورزاده محمد
81.   یاوری فرزانه
82. سالکی بخشایش الناز
 83.  جوشقانی  زهرا

 

لینک های مفید

نظرات

Joomla templates by Joomlashine