دانشجوی محترم،جهت مشاهده لیست گواهینامه های صادر شده کافی است ، ابتدا نام و یا کلمه مد نظرتان را در قسمت فیلتر وارد نمایید ، بدین شکل از وجود گواهینامه خود اطلاع یابید.


  به منظور ارتباط با مسئول اداره دانش آموختگان اینجا را کلیک کنید

            با تشکر نوروزی      
مسئول اداره فارغ التحصیلان


 

رديف نام خانوادگي نام
1.       کیائی هانیه
2. اصغرنژاد فرنگیز
 3  معدندار  حمیدرضا
4 پورصادق ابوالفضل
5 خردبک نرگس
6 بهرامی شهرزاد
7 ناصری امید
8 کبوتریان محمدرضا
9 خسروی دهقی محمدرضا
10 احسان پور مجتبی
11 برزعلی محمد
12 عبدالهی حمید
13 سرابی اصل نسرین
14 آدینه فریبا
15 همتی بنیادآباد محمد
 16  صمدی ویکی جواد
 17  روحی  مهدی
 18  خدایاری رضا
 19  اسگندری لی لی
20 کاهه یونس
21 تقی زاده مینا
22 سخنگو آمنه
23 ابراهیمی زهرا
24 علی نوری سمیرا
25 موسوی سیدعلی
26 فاطمی بهشتی سینا
27 شریفی تبار جواد
28 باقیان معصومه
29 مباشری دمنه احمدرضا
30 مرادی سطری مهدی
31 سررشته داری نرگس
32 اصلانی زهرا
33 غیاثی الناز
34 مشهدی حسین راحله
35 رستگار هشجین معصومه
36 خدادادی زهرا
37 رضاسلطانی هادی
38 رنجبر حسین
39 ستاری ناهید
40 نیک پی علی
41 سخنی زهرا
42 سبحانی علی اصغر
43 دل پسند علی
44 محبوبی نیه علی
45 خلجزاده سمانه
46 لشگری جواد
47 شمس الدین سعید اسما
48 سرباز جمشید حسن
49 افشانی نسیبه
50 نخستین مقدم خدیجه
51 میرزائی سیدامین
52 سهرابی هادی
53 فیضی فاطمه
54 بامدادفر نسیم
55 اکبری آشتیانی الهام
56 منصوری مریم
57 عزیزی شهلا
58 حقیقت جو  مهرو
59 حیدری اشترخانی سمیه
60 آقارفیعی انوش
61 طیبی سید عبدالله
62 عباسی عباس
 63   تشنه لب مریم 
 64   خانکی اسمعیل 
65   علی زاده حسینعلی 
66   جلیلی مهری سادات 
67   فائزی اصفهانی  مریم
 68  کهراریان  شهرام
69 صادقی ارخانلو زینب
70 تشنه لب مریم
71 خانکی اسمعیل
72 علی زاده حسینعلی
73 جلیلی مهری سادات
74 فائزی اصفهانی مریم
75 پاشاپور نازیلا
 76  اسدزاده نیگجه  مریم
 77  میرزائی توستانی  الهام
78   امیدعلی  انسیه
79 حاجی بگی سمیرا
80 منصوری فر سعید
81 پیمانی فرد راضیه
82 ریاحی پور شهر بابک میثم
83 کاظمی اصل مرتضی
84 شعبانی لاطران پریسا
85  علی رمضانی  زهرا
86 ذوقی سوران محبوبه
87  سیفی ثمرین  سعید
88  ارجمند  مریم
89  یازرلو  امید
90  مختاری  بلقیس
91  رحیمی  محبوبه
 92  رضائی تتماج  پریسا
93 فرجی نیلوفر
94 حسینی روته شیرین سادات
95 زمانی خرم آبادی اصغر
96 گرجی صدیقه

 

لینک های مفید

نظرات

Joomla templates by Joomlashine