دانشجوی محترم،جهت مشاهده لیست گواهینامه های صادر شده کافی است ، ابتدا نام و یا کلمه مد نظرتان را در قسمت فیلتر وارد نمایید ، بدین شکل از وجود گواهینامه خود اطلاع یابید.


  به منظور ارتباط با مسئول اداره دانش آموختگان اینجا را کلیک کنید

            با تشکر نوروزی      
مسئول اداره فارغ التحصیلان


 

رديف نام خانوادگي نام
1 پروانه محمدمهدی
2 حاجی خانی عبداله
3 قمری مصطفی
4 شیدائی محمد
5 جعفریان مرتضی
6 زارع مهدی
7 دشتی زاده مهناز
8 نظری مهتاب
9 بدیعی خامنه امید
10 تقوی کلجاهی میربهروز
11 حبیبی غلامحسین
12   محمود زاده  سارا
13   بیع آتی  سمیه
14   سلیمی  علی
15 قایدی اسکندر
16 میرکمالی علی اصغر
17   شاهمرادی  فاطمه
18   پورواحدی فاطمه 
19   یوسفی  محمد
20 ممدزاده محبوبه
21 معظمی گودرزی سیما
22 میرزائی فخر فاطمه
23 لطفی عمودیرج زهرا
24  نصیری  الهه
25 واعظی فرد ملیکا
26 پیربداقی فرزانه
27 بختاور ثمرین زهرا
28 ایزدی مرجان
29 فتح اللهی سحر
30 نصیری الهه
31 واعظی فرد ملیکا
32 پیربداقی فرزانه
33 بختاور ثمرین زهرا
 34  ایزدی  مرجان
 35  فتح اللهی  سحر
36 اله بادی هادی
37 فرهی رامین
38 امینی نصراله
39 صحرائیان جهرمی محمدحسین
40 صفری زهرا
41    
42 صدقی مریم
43 رجبیان رودسری فریده
44 بنی یعقوب نرگس
45 پناهی ایدلو عاطفه
46 جهان مرضیه
47 نیکخوی مکمل مریم
48   کبیر  پریچهر
49  لطفی نسرانی شیرین
50   عبدلی  لیلا
51  نجاران مهرناز
52 ترک پور اسکوئی رقیه
53   اقامتی مقدم فومنی  فاطمه
54 اکبری خاناپشتانی شکیبا
55 ایثاری پریسا
56 سلیمی هادی
57 نژاد مقدم زنجانی نیلوفر
58  هاشمی احمدی  سیدمحمدجواد
59  میرصانع  سیداسداله
60  ظهیری  سیدکاووس
61   هاشمی گلپایگانی  سیدمحمدعلی
62   بهمنی جلیلیان  هیوا

 

لینک های مفید

نظرات

Joomla templates by Joomlashine