دانشجوی محترم،جهت مشاهده لیست گواهینامه های صادر شده کافی است ، ابتدا نام و یا کلمه مد نظرتان را در قسمت فیلتر وارد نمایید ، بدین شکل از وجود گواهینامه خود اطلاع یابید.


  به منظور ارتباط با مسئول اداره دانش آموختگان اینجا را کلیک کنید

      با تشکر نوروزی        
مسئول اداره فارغ التحصیلان


 

 

رديف                   نام خانوادگي             نام                        
1 حاجی قاسمی محمد
2  دلفانی نژاد  روح الله
3  گودرزی  داود
4 رضاخانی محمدمهدی
5 رضاخانلو بهنام
6 شیدائی محمد
7 عزیزی مرفه مریم
8 فضلی خانی حسین
9 نعمتی اصغر
10 نوربخش مریم
11 همتی گوهر ابوذر
12 گودرزی تله جردی کیومرث
13 اشرفی سیدعلیرضا
14 میرزاده سیدبیگلو داود
15 کشتکار سنبل علیرضا
16 عباسی فاطمه
17 معارفی سیدهمایون
18 ایمانی محمدرضا
19  زاهد دافچاهی  ابراهیم
20  حق نظری  مریدعلی
21  فاخری  مصطفی
22 بلوچی سحر
23 سیدمحمداصفهانی فاطمه سادات
24 لشنی مصطفی
25 امینی اصغر
26 قاسمی جونوش عطیه
27 غزنینی محمد
28 قراگوزلو ترنم
29 زارعی لیلا
30 رضائی مرضیه
31 موتابها علی
32 کشیرنوکنده عبدالحسین
33 فخری شاهماربکلو منصور
34 صالح مهدی
35 شاهمحمدی هستی
36 رشیدی سیما
37 گروسی اعظم
38 زنگانه فاطمه
39 توانگر حمید
40 قریشی دینان سمیه
41 رمضانی عسل
42 احمدی  اعظم
43 آمره احمد
44 خلیلی بلسی زهرا
45 اسماعیلی مریم
46 مهدی پورهمساری مصطفی
47 فتح اله زاده  مروارید
48 جباری کلخوران رباب
49 پورمحمد فاطمه
50 بیگدلی طاهره
51 حیدری طرقی الهه

 

 

لینک های مفید

نظرات

Joomla templates by Joomlashine