فرارسیدن هفتۀ کتاب   

برتمامی اساتید محترم  

و دانشجویان   

عزیز گرامی باد  

 Explorer21دانشجویان محترم به منظوراطلاع از نواقص پرونده خود میتوانند ، ابتدا وارد رشته خود شوند و سپس نام خود را جستجو کنید.

 به منظور جستجوی نام خود ، از قسمت فیلتر در قسمت رشته مد نظرتان استفاده نمائید

 

 

با تشکر 

مسئول اداره بایگانی

 


 

 

 

Explorer21دانشجویان محترم به منظوراطلاع از نواقص پرونده خود میتوانند ، ابتدا وارد رشته خود شوند و سپس نام خود را جستجو کنید.

 به منظور جستجوی نام خود ، از قسمت فیلتر در قسمت رشته مد نظرتان استفاده نمائید

 

 

با تشکر 

مسئول اداره بایگانی

 


 

 

 

کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی-مهر1394

 

نام نام خانوادگی رشته نواقص ورودی
نیلوفر ملکی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  کارت ملی ورودی مهر94
شبنم شهبازی نسب کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی اصل دیبلم ------گواهی موقت دارد  ورودی مهر94
نیوشا شهبازباسمنج کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی اصل دیبلم ------گواهی موقت ندارد فقط  ترم 951انتخاب واحد دارد ودیگر مراجعه نکرده ورودی مهر94
محمدحسین حسین زاده کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی اصل دیبلم -تاییدیه دیبلم-----گواهی موقت ندارد فقط یک ترم انتخاب واحد دارد ودیگر مراجعه نکرده ورودی مهر94
عباس ابراهیمی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی تاییدیه دیبلم ورودی مهر94
میراحد اقایی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی تاییدیه دیبلم ورودی مهر94
پوریا حیدریان کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی تاییدیه دیبلم ورودی مهر94
اکرم ریوندی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی تاییدیه دیبلم ورودی مهر94
معصومه عباسی خودلان کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی تاییدیه دیبلم ورودی مهر94
سمیه محمدیان کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی تاییدیه دیبلم ورودی مهر94
هادی نبی گل کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی تاییدیه دیبلم ورودی مهر94
زینب نیکخونشتبانی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی تاییدیه دیبلم ورودی مهر94
وحید کرم اشتیانی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی تاییدیه دیبلم-اصل دیبلم ورودی مهر94
مهدی محمدی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی تاییدیه دیبلم-اصل دیبلم-----گواهی موقت دارد ورودی مهر94
زهرا اله مرادی ساکی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی تاییدیه دیبلم-عکس 3*4----6قطعه ورودی مهر94
مجید مصطفی زاده کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی تاییدیه دیبلم-عکس 3*4----6قطعه ورودی مهر94
سمیرا قمی اویلی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی تاییدیه دیبلم کارت ملی ورودی مهر94
حجت گل ریحان کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی صفحه سوم شناسنامه ورودی مهر94
صادق متقی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کارت خدمت ورودی مهر94
حسن انصاری کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کارت خدمت -اصل دیبلم -تاییدیه دیبلم -------------گواهی موقت دارد ورودی مهر94
وحید قارداش زاده قره لر کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کارت خدمت -گواهی اشتغال ترم اول فقط انخاب واحد کرده ودیگر مراجعه نکرده ورودی مهر94
فایزه کوهستانی دهقی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کارت ملی ورودی مهر94
سمیه احمدی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی مهر94
حامد اسفندیاری کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی مهر94
محمدحنیفه الهی الموتی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی مهر94
نرجس السادات بلادی ده بزرگ کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی مهر94
سحر بلندین کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی مهر94
مهدی بهرامی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی مهر94
شیما بیطرفان کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی مهر94
مونا حسن پور کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی مهر94
زینب حسینی دربرزی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی مهر94
سیدجواد حسینی رازلیقی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی مهر94
حمیدرضا دهقان حسن اباد کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی مهر94
سعید راجمندی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی مهر94
ارمین ریخته گران اصفهانی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی مهر94
بهنام سیف پور کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی مهر94
سیدمصطفی شیخ الاسلامی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی مهر94
سیدیوسف صادقپورعلی آبادی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی مهر94
معصومه صیادی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی مهر94
محمدرضا طاهری کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی مهر94
مهسا عبدی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی مهر94
محمدرضا عربی لنگه کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی مهر94
مینا غریب خانی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی مهر94
ملیحه قاسمی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی مهر94
زینب محمدی پیله رود کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی مهر94
فاطمه ملا کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی مهر94
نازنین ممتازمندوزه کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی مهر94
معصومه موسوی ملکی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی مهر94
مهدی مومنی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی مهر94
مرتضی مومنی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی مهر94
محمد نصراصفهانی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی مهر94
پژمان وزیری نسرین کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی مهر94
زهرا همتی پور کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی مهر94
سهیل نیازی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی گواهی اشتغال ورودی مهر94
الهام رحیمی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی لیست سنجش ورودی مهر94
بهروز قربانی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی مهر94

 

کاردانی - ورودی بهمن 94

 

 

نام خانوادگی نام رشته نواقص پرونده ورودی
آقاحسینی سما کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کارت ملی ورودی بهمن 94
اعرابی کوپائی علی اکبر کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی اصل دیبلم-تاییدیه دیبلم----------گواهی موقت دارد ورودی بهمن 94
امانی مصیب کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی تاییدیه دیبلم ورودی بهمن 94
امیرعابدین یاشار کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی بهمن 94
بادپا سارا کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی بهمن 94
باقری حیدرآبادی محمدرضا کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی بهمن 94
بخش عرب فرهاد کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی گواهی اشتغال ورودی بهمن 94
بخشنده علیرضا کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کارت ملی-اصل دیبلم-گواهی اشتغال ورودی بهمن 94
بشخور سامان کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی تاییدیه دیبلم ورودی بهمن 94
بوئینی لیلا کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کپی شناسنامه صفحه دوم وسوم ورودی بهمن 94
پورحمیدی حمیده کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی عکس 3*4---6قطعه ورودی بهمن 94
جعفرپورخامنه علی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی بهمن 94
جودت سیدیحیی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی تاییدیه دیبلم- ورودی بهمن 94
حاجی حسینلو مهران کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی گواهی اشتغال ورودی بهمن 94
حسین زاده نیک علیرضا کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی بهمن 94
حسینی ضیاء سیدمهدی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی بهمن 94
خادم معارف ایرج کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی بهمن 94
خوش سخن محمدرضا کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی بهمن 94
دادگری شندی مجید کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی بهمن 94
دری الهه کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی بهمن 94
رسولی دوگاهه احمدرضا کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی اصل دیبلم-----گواهی موقت دارد ورودی بهمن 94
رمضانیان احسان کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی صفحه پنجم شناسنامه ورودی بهمن 94
سعیدیان مهدی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی بهمن 94
سوری مصطفی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی بهمن 94
شاه رستم بیک امیر کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی گواهی اشتغال ورودی بهمن 94
شایسته فاطمه کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی بهمن 94
شجاعی رویا کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی بهمن 94
شهسواری محمد کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی گواهی اشتغال- تایدیه دیبلم ورودی بهمن 94
صبوری کرکان ابوالفضل کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی بهمن 94
غلامی سعیده کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی بهمن 94
قاسمی زهرا کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی عکس 3*4---6قطعه ورودی بهمن 94
کرمی احمدعلی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی بهمن 94
کریمی دوست محمد کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی گواهی اشتغال ورودی بهمن 94
کلانی حامد کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی بهمن 94
گرامی ودود کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی بهمن 94
محمدعلی پوریا کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کارت ملی ورودی بهمن 94
محمودی حمید کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی بهمن 94
نژاداسلامی بهرام کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی بهمن 94
نظری کیا سعید کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی بهمن 94
نوری روح الله کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی بهمن 94

 

کاردانی - ورودی مهر 95

نام نام خانوادگی رشته نواقص ورودی
محسن آبیار کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی    ورودی مهر 95
حسین احمدپور صوفیانی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  کامل ورودی مهر 95
محسن ادیبی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  کامل ورودی مهر 95
سحر افشار کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  کامل ورودی مهر 95
علی اکبری کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  کامل ورودی مهر 95
فرزانه اله یاری کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  کامل ورودی مهر 95
علی امین زاده کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  کامل ورودی مهر 95
معصومه باغانی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  گواهی اشتغال ورودی مهر 95
احمد بروغنی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  ریز نمرات -تاییدیه دیبلم ورودی مهر 95
علی بلالی مهیاری کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  کامل ورودی مهر 95
علی اکبر بیات کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  گواهی اشتغال ورودی مهر 95
سیما پورمیربلوک جلالی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  تاییدیه دیبلم ورودی مهر 95
مرضیه تاشی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  تاییدیه دیبلم ورودی مهر 95
فاطمه تورانی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  تاییدیه دیبلم ورودی مهر 95
حجت جرائی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  کامل ورودی مهر 95
حسین حسین زاده کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  کامل ورودی مهر 95
مهدی حشمدار کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  تاییدیه دیبلم ورودی مهر 95
محمد حلاج کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  تاییدیه دیبلم-اصل دیبلم-----گواهی موقت دارد ورودی مهر 95
پدرام خدابخشی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  کامل ورودی مهر 95
پیمان خوشفکر کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  گواهی اشتغال-تاییدیه دیبلم ورودی مهر 95
عباس رحمان طبائی قهیازی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  تاییدیه دیبلم ورودی مهر 95
مهین رحیمی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  اصل دیبلم------گواهی موقت دارد ورودی مهر 95
داود رستموند آغمیون کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  اصل دیبلم------گواهی موقت دارد ورودی مهر 95
امیرصادق رمضانی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  اصل دیبلم-کارت ملی-گواهی اشتغال------گواهی موقت دارد ورودی مهر 95
اعظم روحانی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  کامل ورودی مهر 95
مهدی سلامی گل تپه کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  تاییدیه دیبلم ورودی مهر 95
ذبیح اله سلیمانی مقدم کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  تاییدیه دیبلم ورودی مهر 95
بهزاد سوری کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  تاییدیه دیبلم-اصل دیبلم-----گواهی موقت نداردترم952انتخاب واحد ندارد ورودی مهر 95
فاطمه شاددل کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  کامل ورودی مهر 95
مریم شریف کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  کارت ملی ورودی مهر 95
علیرضا شریفی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  کارت خدمت-تاییدیه دیبلم ورودی مهر 95
مجید شریفی اردانی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  کامل ورودی مهر 95
محسن طلوعی جدی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  گواهی اشتغال ورودی مهر 95
فاطمه عبادیان بهاری کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  صفحه چهارم شناسنامه ورودی مهر 95
وحید عباسی رایز کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  تاییدیه دیبلم ورودی مهر 95
سحر عبدرجائی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  کامل ورودی مهر 95
حسام الدین عسگری کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  کامل ورودی مهر 95
محمد علوی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  کامل ورودی مهر 95
بخت آور غرایاق زندی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  کامل ورودی مهر 95
حسین فتاحی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  تاییدیه دیبلم ورودی مهر 95
سیدمجتبی فرهام فر کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  گواهی اشتغال-تاییدیه دیبلم ورودی مهر 95
کاظم فیضی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  کامل ورودی مهر 95
محمدرضا قربی زاده کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  کامل ورودی مهر 95
علیرضا قنبری کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  کامل ورودی مهر 95
مژگان کشاورز کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  کامل ورودی مهر 95
ماندانا گلدوزیان کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  اصل مدرک دیبلم-عکس3*4----3قطعه---گواهی موقت ندارد ورودی مهر 95
مریم مؤید کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  تاییدیه دیبلم ورودی مهر 95
عبداله محترمی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  کامل ورودی مهر 95
کاظم محمدحسنی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  تاییدیه دیبلم ورودی مهر 95
حامد محمدسعیدی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  کامل ورودی مهر 95
مجید محمدی خانقاه کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  کامل ورودی مهر 95
آناهیتا مشهدی آقاجان شیرازی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  کامل ورودی مهر 95
آیدا مشهدی آقاجان شیرازی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  کامل ورودی مهر 95
سیدحسن موسوی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  کامل ورودی مهر 95
سحر سادات موسوی قوزلوجه کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  تاییدیه دیبلم ورودی مهر 95
مصطفی نصراللهی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  کامل ورودی مهر 95
محمدصادق نعمتی پیرکه کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  گواهی اشتغال ورودی مهر 95
سیدسعید نوری کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  تاییدیه دیبلم ورودی مهر 95
محسن همتی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  گواهی اشتغال ورودی مهر 95
حامد هوشیار کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  تاییدیه دیبلم-اصل دیبلم-----گواهی موقت ندارد ورودی مهر 95
حمیدرضا یزدانی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  کامل ورودی مهر 95


نظرات

Joomla templates by Joomlashine