قابل توجه دانشجویان ::

دانشجویان موظفند برنامه هفتگی خود را از طریق سامانه هم آوا تا روز سه شنبه مورخ 96/10/12 اخذ نموده و در صورتی که درسی به علت عدم پرداخت حذف گردیده جهت پیگیری به واحد آموزش مراجعه نمایند.
شایان ذکر است در صورت عدم پیگیری عواقب آن به عهده شخص دانشجو می باشد و مرکز آموزش هیچگونه مسئولیتی نمی پذیردامتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

Explorer21دانشجویان محترم به منظوراطلاع از نواقص پرونده خود میتوانند ، ابتدا وارد رشته خود شوند و سپس نام خود را جستجو کنید.

 به منظور جستجوی نام خود ، از قسمت فیلتر در قسمت رشته مد نظرتان استفاده نمائید

 

 

با تشکر 

مسئول اداره بایگانی

 


 

 

 

Explorer21دانشجویان محترم به منظوراطلاع از نواقص پرونده خود میتوانند ، ابتدا وارد رشته خود شوند و سپس نام خود را جستجو کنید.

 به منظور جستجوی نام خود ، از قسمت فیلتر در قسمت رشته مد نظرتان استفاده نمائید

 

 

با تشکر 

مسئول اداره بایگانی

 


 

 

 

کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی-مهر1394

 

نام نام خانوادگی رشته نواقص ورودی
نیلوفر ملکی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  کارت ملی ورودی مهر94
شبنم شهبازی نسب کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی اصل دیبلم ------گواهی موقت دارد  ورودی مهر94
نیوشا شهبازباسمنج کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی اصل دیبلم ------گواهی موقت ندارد فقط  ترم 951انتخاب واحد دارد ودیگر مراجعه نکرده ورودی مهر94
محمدحسین حسین زاده کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی اصل دیبلم -تاییدیه دیبلم-----گواهی موقت ندارد فقط یک ترم انتخاب واحد دارد ودیگر مراجعه نکرده ورودی مهر94
عباس ابراهیمی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی تاییدیه دیبلم ورودی مهر94
میراحد اقایی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی تاییدیه دیبلم ورودی مهر94
پوریا حیدریان کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی تاییدیه دیبلم ورودی مهر94
اکرم ریوندی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی تاییدیه دیبلم ورودی مهر94
معصومه عباسی خودلان کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی تاییدیه دیبلم ورودی مهر94
سمیه محمدیان کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی تاییدیه دیبلم ورودی مهر94
هادی نبی گل کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی تاییدیه دیبلم ورودی مهر94
زینب نیکخونشتبانی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی تاییدیه دیبلم ورودی مهر94
وحید کرم اشتیانی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی تاییدیه دیبلم-اصل دیبلم ورودی مهر94
مهدی محمدی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی تاییدیه دیبلم-اصل دیبلم-----گواهی موقت دارد ورودی مهر94
زهرا اله مرادی ساکی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی تاییدیه دیبلم-عکس 3*4----6قطعه ورودی مهر94
مجید مصطفی زاده کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی تاییدیه دیبلم-عکس 3*4----6قطعه ورودی مهر94
سمیرا قمی اویلی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی تاییدیه دیبلم کارت ملی ورودی مهر94
حجت گل ریحان کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی صفحه سوم شناسنامه ورودی مهر94
صادق متقی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کارت خدمت ورودی مهر94
حسن انصاری کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کارت خدمت -اصل دیبلم -تاییدیه دیبلم -------------گواهی موقت دارد ورودی مهر94
وحید قارداش زاده قره لر کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کارت خدمت -گواهی اشتغال ترم اول فقط انخاب واحد کرده ودیگر مراجعه نکرده ورودی مهر94
فایزه کوهستانی دهقی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کارت ملی ورودی مهر94
سمیه احمدی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی مهر94
حامد اسفندیاری کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی مهر94
محمدحنیفه الهی الموتی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی مهر94
نرجس السادات بلادی ده بزرگ کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی مهر94
سحر بلندین کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی مهر94
مهدی بهرامی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی مهر94
شیما بیطرفان کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی مهر94
مونا حسن پور کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی مهر94
زینب حسینی دربرزی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی مهر94
سیدجواد حسینی رازلیقی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی مهر94
حمیدرضا دهقان حسن اباد کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی مهر94
سعید راجمندی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی مهر94
ارمین ریخته گران اصفهانی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی مهر94
بهنام سیف پور کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی مهر94
سیدمصطفی شیخ الاسلامی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی مهر94
سیدیوسف صادقپورعلی آبادی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی مهر94
معصومه صیادی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی مهر94
محمدرضا طاهری کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی مهر94
مهسا عبدی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی مهر94
محمدرضا عربی لنگه کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی مهر94
مینا غریب خانی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی مهر94
ملیحه قاسمی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی مهر94
زینب محمدی پیله رود کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی مهر94
فاطمه ملا کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی مهر94
نازنین ممتازمندوزه کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی مهر94
معصومه موسوی ملکی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی مهر94
مهدی مومنی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی مهر94
مرتضی مومنی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی مهر94
محمد نصراصفهانی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی مهر94
پژمان وزیری نسرین کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی مهر94
زهرا همتی پور کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی مهر94
سهیل نیازی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی گواهی اشتغال ورودی مهر94
الهام رحیمی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی لیست سنجش ورودی مهر94
بهروز قربانی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی مهر94

 

کاردانی - ورودی بهمن 94

 

 

نام خانوادگی نام رشته نواقص پرونده ورودی
آقاحسینی سما کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کارت ملی ورودی بهمن 94
اعرابی کوپائی علی اکبر کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی اصل دیبلم-تاییدیه دیبلم----------گواهی موقت دارد ورودی بهمن 94
امانی مصیب کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی تاییدیه دیبلم ورودی بهمن 94
امیرعابدین یاشار کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی بهمن 94
بادپا سارا کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی بهمن 94
باقری حیدرآبادی محمدرضا کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی بهمن 94
بخش عرب فرهاد کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی گواهی اشتغال ورودی بهمن 94
بخشنده علیرضا کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کارت ملی-اصل دیبلم-گواهی اشتغال ورودی بهمن 94
بشخور سامان کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی تاییدیه دیبلم ورودی بهمن 94
بوئینی لیلا کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کپی شناسنامه صفحه دوم وسوم ورودی بهمن 94
پورحمیدی حمیده کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی عکس 3*4---6قطعه ورودی بهمن 94
جعفرپورخامنه علی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی بهمن 94
جودت سیدیحیی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی تاییدیه دیبلم- ورودی بهمن 94
حاجی حسینلو مهران کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی گواهی اشتغال ورودی بهمن 94
حسین زاده نیک علیرضا کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی بهمن 94
حسینی ضیاء سیدمهدی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی بهمن 94
خادم معارف ایرج کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی بهمن 94
خوش سخن محمدرضا کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی بهمن 94
دادگری شندی مجید کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی بهمن 94
دری الهه کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی بهمن 94
رسولی دوگاهه احمدرضا کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی اصل دیبلم-----گواهی موقت دارد ورودی بهمن 94
رمضانیان احسان کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی صفحه پنجم شناسنامه ورودی بهمن 94
سعیدیان مهدی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی بهمن 94
سوری مصطفی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی بهمن 94
شاه رستم بیک امیر کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی گواهی اشتغال ورودی بهمن 94
شایسته فاطمه کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی بهمن 94
شجاعی رویا کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی بهمن 94
شهسواری محمد کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی گواهی اشتغال- تایدیه دیبلم ورودی بهمن 94
صبوری کرکان ابوالفضل کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی بهمن 94
غلامی سعیده کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی بهمن 94
قاسمی زهرا کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی عکس 3*4---6قطعه ورودی بهمن 94
کرمی احمدعلی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی بهمن 94
کریمی دوست محمد کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی گواهی اشتغال ورودی بهمن 94
کلانی حامد کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی بهمن 94
گرامی ودود کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی بهمن 94
محمدعلی پوریا کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کارت ملی ورودی بهمن 94
محمودی حمید کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی بهمن 94
نژاداسلامی بهرام کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی بهمن 94
نظری کیا سعید کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی بهمن 94
نوری روح الله کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کامل ورودی بهمن 94

 

کاردانی - ورودی مهر 95

نام نام خانوادگی رشته نواقص ورودی
محسن آبیار کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی    ورودی مهر 95
حسین احمدپور صوفیانی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  کامل ورودی مهر 95
محسن ادیبی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  کامل ورودی مهر 95
سحر افشار کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  کامل ورودی مهر 95
علی اکبری کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  کامل ورودی مهر 95
فرزانه اله یاری کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  کامل ورودی مهر 95
علی امین زاده کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  کامل ورودی مهر 95
معصومه باغانی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  گواهی اشتغال ورودی مهر 95
احمد بروغنی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  ریز نمرات -تاییدیه دیبلم ورودی مهر 95
علی بلالی مهیاری کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  کامل ورودی مهر 95
علی اکبر بیات کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  گواهی اشتغال ورودی مهر 95
سیما پورمیربلوک جلالی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  تاییدیه دیبلم ورودی مهر 95
مرضیه تاشی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  تاییدیه دیبلم ورودی مهر 95
فاطمه تورانی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  تاییدیه دیبلم ورودی مهر 95
حجت جرائی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  کامل ورودی مهر 95
حسین حسین زاده کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  کامل ورودی مهر 95
مهدی حشمدار کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  تاییدیه دیبلم ورودی مهر 95
محمد حلاج کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  تاییدیه دیبلم-اصل دیبلم-----گواهی موقت دارد ورودی مهر 95
پدرام خدابخشی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  کامل ورودی مهر 95
پیمان خوشفکر کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  گواهی اشتغال-تاییدیه دیبلم ورودی مهر 95
عباس رحمان طبائی قهیازی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  تاییدیه دیبلم ورودی مهر 95
مهین رحیمی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  اصل دیبلم------گواهی موقت دارد ورودی مهر 95
داود رستموند آغمیون کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  اصل دیبلم------گواهی موقت دارد ورودی مهر 95
امیرصادق رمضانی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  اصل دیبلم-کارت ملی-گواهی اشتغال------گواهی موقت دارد ورودی مهر 95
اعظم روحانی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  کامل ورودی مهر 95
مهدی سلامی گل تپه کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  تاییدیه دیبلم ورودی مهر 95
ذبیح اله سلیمانی مقدم کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  تاییدیه دیبلم ورودی مهر 95
بهزاد سوری کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  تاییدیه دیبلم-اصل دیبلم-----گواهی موقت نداردترم952انتخاب واحد ندارد ورودی مهر 95
فاطمه شاددل کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  کامل ورودی مهر 95
مریم شریف کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  کارت ملی ورودی مهر 95
علیرضا شریفی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  کارت خدمت-تاییدیه دیبلم ورودی مهر 95
مجید شریفی اردانی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  کامل ورودی مهر 95
محسن طلوعی جدی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  گواهی اشتغال ورودی مهر 95
فاطمه عبادیان بهاری کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  صفحه چهارم شناسنامه ورودی مهر 95
وحید عباسی رایز کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  تاییدیه دیبلم ورودی مهر 95
سحر عبدرجائی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  کامل ورودی مهر 95
حسام الدین عسگری کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  کامل ورودی مهر 95
محمد علوی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  کامل ورودی مهر 95
بخت آور غرایاق زندی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  کامل ورودی مهر 95
حسین فتاحی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  تاییدیه دیبلم ورودی مهر 95
سیدمجتبی فرهام فر کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  گواهی اشتغال-تاییدیه دیبلم ورودی مهر 95
کاظم فیضی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  کامل ورودی مهر 95
محمدرضا قربی زاده کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  کامل ورودی مهر 95
علیرضا قنبری کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  کامل ورودی مهر 95
مژگان کشاورز کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  کامل ورودی مهر 95
ماندانا گلدوزیان کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  اصل مدرک دیبلم-عکس3*4----3قطعه---گواهی موقت ندارد ورودی مهر 95
مریم مؤید کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  تاییدیه دیبلم ورودی مهر 95
عبداله محترمی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  کامل ورودی مهر 95
کاظم محمدحسنی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  تاییدیه دیبلم ورودی مهر 95
حامد محمدسعیدی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  کامل ورودی مهر 95
مجید محمدی خانقاه کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  کامل ورودی مهر 95
آناهیتا مشهدی آقاجان شیرازی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  کامل ورودی مهر 95
آیدا مشهدی آقاجان شیرازی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  کامل ورودی مهر 95
سیدحسن موسوی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  کامل ورودی مهر 95
سحر سادات موسوی قوزلوجه کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  تاییدیه دیبلم ورودی مهر 95
مصطفی نصراللهی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  کامل ورودی مهر 95
محمدصادق نعمتی پیرکه کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  گواهی اشتغال ورودی مهر 95
سیدسعید نوری کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  تاییدیه دیبلم ورودی مهر 95
محسن همتی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  گواهی اشتغال ورودی مهر 95
حامد هوشیار کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  تاییدیه دیبلم-اصل دیبلم-----گواهی موقت ندارد ورودی مهر 95
حمیدرضا یزدانی کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی  کامل ورودی مهر 95


اخبار متحرک

نظرات

Joomla templates by Joomlashine