قابل توجه دانشجویان ::

دانشجویان موظفند برنامه هفتگی خود را از طریق سامانه هم آوا تا روز سه شنبه مورخ 96/10/12 اخذ نموده و در صورتی که درسی به علت عدم پرداخت حذف گردیده جهت پیگیری به واحد آموزش مراجعه نمایند.
شایان ذکر است در صورت عدم پیگیری عواقب آن به عهده شخص دانشجو می باشد و مرکز آموزش هیچگونه مسئولیتی نمی پذیردامتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

Explorer21دانشجویان محترم به منظوراطلاع از نواقص پرونده خود میتوانند ، ابتدا وارد رشته خود شوند و سپس نام خود را جستجو کنید.

 به منظور جستجوی نام خود ، از قسمت فیلتر در قسمت رشته مد نظرتان استفاده نمائید

 

 

با تشکر 

مسئول اداره بایگانی

 


 

Explorer21دانشجویان محترم به منظوراطلاع از نواقص پرونده خود میتوانند ، ابتدا وارد رشته خود شوند و سپس نام خود را جستجو کنید.

 به منظور جستجوی نام خود ، از قسمت فیلتر در قسمت رشته مد نظرتان استفاده نمائید

 

 

با تشکر 

مسئول اداره بایگانی

 


 

ورودی مهر95

 
نام نام خانوادگی رشته نواقص
مهبد آذرافزا کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور کیفری اصل مدرک علمی کاربردی
مهدی آقاجانی داخل کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور کیفری اصل مدرک علمی کاربردی
نسیم آقاعلی کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور کیفری اصل مدرک علمی کاربردی
نجمه خاتون اختردانش کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور کیفری اصل مدرک علمی کاربردی
بهنام اسماعیلی کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور کیفری اصل مدرک علمی کاربردی-گواهی موقت -تاییدیه وریز نمرات-گواهی اشتغال-دوترم انتخاب واحد کرده ودیگر مراجعه ننموده وبدهی مالی دارد
سجاد اسماعیلی اصل کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور کیفری  
جمال الدین اصلانی کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور کیفری اصل مدرک علمی کاربردی-تاییدیه تحصیلی
فخرالدین اصلانی کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور کیفری اصل دانشنامه پیام نور-------گواهی موقت دارد
مینا امدادی هلان کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور کیفری  
مهدی باختر کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور کیفری اصل مدرک علمی کاربردی
سیدفخرالدین تقی زاده کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور کیفری اصل دانشنامه-تاییدیه وریز نمرات-----گواهی موقت دارد
فاطمه جعفرزاده کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور کیفری کامل
لیلا چایچی یگانه کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور کیفری اصل مدرک علمی کاربردی-تاییدیه وریزنمرات
الهه حاتمی کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور کیفری  
محمدعلی حبیبی کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور کیفری اصل مدرک علمی کاربر دی- صفحه سوم شناسنامه -تاییدیه وریز نمرات-----گواهی موقت ندارد
فرشید حسن آبادی کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور کیفری اصل دانشنامه --عکس 3*4--6قطعه-----گواهی موقت دارد
ناصر حسینی صباغ کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور کیفری اصل مدرک علمی کاربردی-تاییدیه وریزنمرات-کارت خدمت-عکس2قطعه
سیدعلی حسینی واشکن کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور کیفری اصل مدرک علمی کاربردی-تاییدیه وریزنمرات
اکرم حیدری کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور کیفری اصل مدرک علمی کاربردی
نسیم حیدری کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور کیفری  
فاطمه خالدیان کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور کیفری اصل مدرک علمی کاربردی
محمود دارابی کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور کیفری اصل مدرک علمی کاربردی-تاییدیه وریزنمرات
زهرا داودی نوروله کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور کیفری اصل مدرک علمی کاربردی
محمود درخشان کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور کیفری  
مهناز دشتی زاده کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور کیفری اصل مدرک علمی کاربردی
معصومه دورودیان کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور کیفری اصل مدرک علمی کاربردی
مرجان ذبیحی کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور کیفری  
اکبر رادمنش کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور کیفری اصل مدرک علمی کاربردی-تاییدیه وریزنمرات
سمیه رستگار کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور کیفری  
طاهره رمضانی کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور کیفری ریزنمرات
فاطمه رنگین کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور کیفری اصل مدرک علمی کاربردی-تاییدیه وریزنمرات-عکس 3قطعه
سمانه روح اله زاده کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور کیفری اصل مدرک علمی کاربردی-تاییدیه وریزنمرات
معصومه زراست وند کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور کیفری  
ساسان زنگنه کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور کیفری اصل مدرک علمی کاربردی
زهره سرداری کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور کیفری اصل مدرک علمی کاربردی-گواهی اشتغال
وحید سعیدی کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور کیفری اصل مدرک علمی کاربردی-گواهی اشتغال-تاییدیه وریز نمرات
نجمه سلیمی طاری کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور کیفری اصل مدرک علمی کاربردی
بیژن سماواتی کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور کیفری  
سیدمهدی سیدی بریران کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور کیفری  
محمد شاهویردی کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور کیفری  
صدیقه شمس کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور کیفری  
سهیلا شهبازی چله کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور کیفری  
افشین شهرابی فراهانی کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور کیفری  
مسعود شهرکی کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور کیفری  
جلال صادقی مرشت کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور کیفری اصل مدرک علمی کاربردی-گواهی موقت -تاییدیه وریز نمرات-دوترم انتخاب واحد نکرده ودیگر مراجعه ننموده وبدهی مالی ندارد
جمشید صالحی کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور کیفری  
عفت صباحی کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور کیفری اصل مدرک علمی کاربردی-تاییدیه وریزنمرات
روح اله عبدالحمیدی کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور کیفری  
رضا عبدالوند کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور کیفری اصل مدرک علمی کاربردی-گواهی اشتغال
ندا عزیزی تابش کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور کیفری  
حمیدرضا عیسی زاده کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور کیفری اصل مدرک علمی کاربردی
محمدعلی غفاری کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور کیفری اصل مدرک علمی کاربردی
سحر فتح اللهی کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور کیفری  
عارفه فولادوند کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور کیفری اصل مدرک علمی کاربردی-تاییدیه وریزنمرات-عکس 3*4 --3قطعه-------گواهی موقت ندارد
ناصر قدرتی کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور کیفری اصل مدرک علمی کاربردی-تاییدیه وریزنمرات
مرتضی قرمزچشمه کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور کیفری اصل مدرک علمی کاربردی-تاییدیه وریزنمرات
معصومه قوچی کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور کیفری اصل مدرک علمی کاربردی
مائده قیارجی کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور کیفری اصل مدرک علمی کاربردی
ابراهیم کاکاوند کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور کیفری اصل مدرک علمی کاربردی
معصومه کاویانی کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور کیفری اصل مدرک علمی کاربردی-گواهی اشتغال
محمد کریم پورثمرین کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور کیفری  
ندا کوره نازلی کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور کیفری اصل مدرک علمی کاربردی
زهرا لسانی کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور کیفری اصل مدرک علمی کاربردی
محمد محمدزاده اق قلعه کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور کیفری  
محمد محمدی کیان کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور کیفری اصل مدرک علمی کاربردی-گواهی اشتغال-کپی شناسنامه2سری
محسن مخلصی کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور کیفری  
حمید مسکین فام لنگرودی کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور کیفری  
حسین مشهدی تفرشی کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور کیفری  
میترا مظفری کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور کیفری  
سحر ملکی کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور کیفری  
فریدون منافی کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور کیفری اصل مدرک علمی کاربردی
داود منصوری کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور کیفری  
آزاده موسوی کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور کیفری اصل مدرک علمی کاربردی
سیدسعید موسوی کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور کیفری اصل مدرک علمی کاربردی-کارت ملی-تاییدیه وریز نمرات------گواهی موقت نداردسامانه ندارد
محمد مهراب کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور کیفری اصل مدرک علمی کاربردی-گواهی اشتغال
مرتضی ناظری کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور کیفری اصل مدرک علمی کاربردی
عباس نجاررسولی کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور کیفری  
حسن نژادکریم کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور کیفری تاییدیه وریز نمرات
گلسا نظیفی کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور کیفری اصل مدرک علمی کاربردی
رفعت خانم نوروزی سیاه پیرانی کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور کیفری اصل مدرک علمی کاربردی-تاییدیه وریزنمرات-گواهی اشتغال
بهاره نوری کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور کیفری  
فرزانه نیازی کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور کیفری اصل مدرک علمی کاربردی-تاییدیه وریزنمرات-گواهی اشتغال
کبری نیکوهمت تک کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور کیفری کامل
ماهرخ ولی زاده کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور کیفری اصل مدرک علمی کاربردی
سیدپویا هاشمی کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور کیفری اصل مدرک علمی کاربردی
ابراهیم هاشمی مرجانیان کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور کیفری  
خدیجه هدایتی اهرابی کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور کیفری اصل مدرک علمی کاربردی
 
 

اخبار متحرک

نظرات

Joomla templates by Joomlashine