قابل توجه دانشجویان ::

دانشجویان موظفند برنامه هفتگی خود را از طریق سامانه هم آوا تا روز سه شنبه مورخ 96/10/12 اخذ نموده و در صورتی که درسی به علت عدم پرداخت حذف گردیده جهت پیگیری به واحد آموزش مراجعه نمایند.
شایان ذکر است در صورت عدم پیگیری عواقب آن به عهده شخص دانشجو می باشد و مرکز آموزش هیچگونه مسئولیتی نمی پذیردامتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

Explorer21دانشجویان محترم به منظوراطلاع از نواقص پرونده خود میتوانند ، ابتدا وارد رشته خود شوند و سپس نام خود را جستجو کنید.

 به منظور جستجوی نام خود ، از قسمت فیلتر در قسمت رشته مد نظرتان استفاده نمائید

 

با تشکر           

مسئول اداره بایگانی

 

 


 

   {szakitable zebra="#eef" filter="table"}

 

Explorer21دانشجویان محترم به منظوراطلاع از نواقص پرونده خود میتوانند ، ابتدا وارد رشته خود شوند و سپس نام خود را جستجو کنید.

 به منظور جستجوی نام خود ، از قسمت فیلتر در قسمت رشته مد نظرتان استفاده نمائید

 

با تشکر           

مسئول اداره بایگانی

 

 


 

   {szakitable zebra="#eef" filter="table"}

 

کاردانی مترجمی زبان - ورودی مهر94

 

نام نام خانوادگی رشته نواقص پرونده ورودی
ایدا استادی کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار مکتوب و متون رسمی اصل دیبلم تاییدیه دیبلم-کارت ملی----------موقت دارد ورودی مهر94
محدثه بزرگی کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار مکتوب و متون رسمی اصل دیبلم تاییدیه دیبلم-کارت ملی----------موقت ندارد ورودی مهر94
اعظم ثقفی نوری کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار مکتوب و متون رسمی تاییدیه دیبلم ورودی مهر94
ناصر خزلی کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار مکتوب و متون رسمی کامل ورودی مهر94
محمدجواد قاسمی کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار مکتوب و متون رسمی کامل ورودی مهر94
ملیحه محمدسلیمی کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار مکتوب و متون رسمی کامل ورودی مهر94
فاطمه میدانی کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار مکتوب و متون رسمی کامل ورودی مهر94

 

ورودی بهمن 94

 

نام خانوادگی نام رشته نواقص پرونده ورودی
افشاری مهر وحید کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار مکتوب و متون رسمی کامل ورودی بهمن 94
اقبال سوگند کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار مکتوب و متون رسمی کامل ورودی بهمن 94
برف چین مهری سادات کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار مکتوب و متون رسمی   ورودی بهمن 94
برهانی داریان مجتبی کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار مکتوب و متون رسمی کامل ورودی بهمن 94
بیدروسیان ماریتا کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار مکتوب و متون رسمی تاییدیه تحصیلی ورودی بهمن 94
پیرحیاتی عرفان کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار مکتوب و متون رسمی کامل ورودی بهمن 94
جمالیان سیستانی امیر کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار مکتوب و متون رسمی کامل ورودی بهمن 94
رحیمی رفیع مینا کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار مکتوب و متون رسمی   ورودی بهمن 94
زارعی سنا کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار مکتوب و متون رسمی   ورودی بهمن 94
شاه سوار مهرشاد کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار مکتوب و متون رسمی کامل ورودی بهمن 94
ضیافت زاده آیدین کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار مکتوب و متون رسمی کامل ورودی بهمن 94
غلامی سمیرا کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار مکتوب و متون رسمی   ورودی بهمن 94
مصباحی یزدی بهاره کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار مکتوب و متون رسمی   ورودی بهمن 94
مظهری گواری دانیال کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار مکتوب و متون رسمی تاییدیه تحصیلی ورودی بهمن 94
میرحیدری ارکیده کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار مکتوب و متون رسمی   ورودی بهمن 94
میرزائیان نژاد علیرضا کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار مکتوب و متون رسمی   ورودی بهمن 94
نوروزی مهدی کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار مکتوب و متون رسمی   ورودی بهمن 94
ورمزیار مائده کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار مکتوب و متون رسمی کامل ورودی بهمن 94
یزدانی مرتضی کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار مکتوب و متون رسمی اصل مدرک دیبلم---------گواهی موقت دارد ورودی بهمن 94

 

 

کاردانی - ورودی مهر 95

 

نام نام خانوادگی رشته نواقص ورودی
فاطمه احمدی فر کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار مکتوب و متون رسمی تاییدیه دیبلم ورودی مهر 95
زهرا امیرورجوقان کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار مکتوب و متون رسمی کامل ورودی مهر 95
پری ناز چگنی کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار مکتوب و متون رسمی اصل دیبلم ورودی مهر 95
الناز حسن زاده سیرچی کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار مکتوب و متون رسمی کامل ورودی مهر 95
مبینا عمادی اله یاری کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار مکتوب و متون رسمی اصل دیبلم--------گواهی موقت ندارد ورودی مهر 95
سمیرا غلامی کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار مکتوب و متون رسمی کامل ورودی مهر 95
رقیه محمدی اسرمی کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار مکتوب و متون رسمی اصل دیبلم-عکس3*4---6قطعه-----گواهی موقت دارد ورودی مهر 95
شایان محمودیان کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار مکتوب و متون رسمی اصل دیبلم--------گواهی موقت دارد ورودی مهر 95
پدرام نصیرنژاد کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار مکتوب و متون رسمی کامل ورودی مهر 95

 

اخبار متحرک

نظرات

Joomla templates by Joomlashine