قابل توجه دانشجویان ::

دانشجویان موظفند برنامه هفتگی خود را از طریق سامانه هم آوا تا روز سه شنبه مورخ 96/10/12 اخذ نموده و در صورتی که درسی به علت عدم پرداخت حذف گردیده جهت پیگیری به واحد آموزش مراجعه نمایند.
شایان ذکر است در صورت عدم پیگیری عواقب آن به عهده شخص دانشجو می باشد و مرکز آموزش هیچگونه مسئولیتی نمی پذیردامتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 Explorer21دانشجویان محترم به منظوراطلاع از نواقص پرونده خود میتوانند ، ابتدا وارد رشته خود شوند و سپس نام خود را جستجو کنید.

 

 به منظور جستجوی نام خود ، از قسمت فیلتر در قسمت رشته مد نظرتان استفاده نمائید

 

 

با تشکر           

مسئول اداره بایگانی

 

 


 

 

 Explorer21دانشجویان محترم به منظوراطلاع از نواقص پرونده خود میتوانند ، ابتدا وارد رشته خود شوند و سپس نام خود را جستجو کنید.

 

 به منظور جستجوی نام خود ، از قسمت فیلتر در قسمت رشته مد نظرتان استفاده نمائید

 

 

با تشکر           

مسئول اداره بایگانی

 

 


 

 

کاردانی - ورودی مهر 94

 

نام نام خانوادگی رشته نواقص ورودی
رسول اکبری کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی کامل ورودی مهر 94
علی امیری پور کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی کامل ورودی مهر 94
زهرا اوند کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی کارت ملی ورودی مهر 94
احسان پرماه کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی کامل ورودی مهر 94
حمید پیرایش کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی تاییدیه دیبلم ورودی مهر 94
سحر چوپانی کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی اصل مدرک دیبلم-----گواهی موقت ندارد ورودی مهر 94
مهرناز حاجی محمدصادق کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی کامل ورودی مهر 94
فاطمه حسین زاده کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی کامل ورودی مهر 94
لیلا حیدرپناه کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی کامل ورودی مهر 94
هنگامه خروشی کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی کامل ورودی مهر 94
مهدیه خلیلی کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی کامل ورودی مهر 94
محسن دهقان کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی کپی شناسنامه-تاییدیه دیبلم ورودی مهر 94
حمیدرضا ستوده فر کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی گواهی اشتغال ورودی مهر 94
مریم صابری نیاکی کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی تاییدیه دیبلم ورودی مهر 94
نجمه عسگری کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی کپی شناسنامه-کارت ملی  ورودی مهر 94
محمدجواد فروزنده کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی تاییدیه دیبلم ورودی مهر 94
فاطمه لطفی علیجه کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی کامل ورودی مهر 94
امید محبی کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی کامل ورودی مهر 94
احمد نجاری کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی گواهی اشتغال ورودی مهر 94
محمد نیک رو کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی کامل ورودی مهر 94

 

کاردانی - ورودی بهمن 94

 

نام خانوادگی نام رشته نواقص پرونده ورودی
آهنگران مهشید کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی کامل ورودی بهمن 94
احمدی سیروئیه ثریا کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی کامل ورودی بهمن 94
اخضری جواد کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی کامل ورودی بهمن 94
بحیرائی فاطمه کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی کامل ورودی بهمن 94
ترابی ملک آبادی کیمیا کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی کامل ورودی بهمن 94
جباری فرزاد کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی کامل ورودی بهمن 94
حسین زاده فربودی یاسمن کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی کامل ورودی بهمن 94
حقیقی ربابه کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی کامل ورودی بهمن 94
حنائی امیر کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی کامل ورودی بهمن 94
خداخواه فرزانه کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی کامل ورودی بهمن 94
ذاکری امیرحسین کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی کامل ورودی بهمن 94
رمضانی منیره کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی کامل ورودی بهمن 94
ساعدی فرکوشی مهسا کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی کامل ورودی بهمن 94
سلطانی زهرا کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی کامل ورودی بهمن 94
عبیری علی اکبر کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی کامل ورودی بهمن 94
علی نیا الهه کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی کامل ورودی بهمن 94
فارسیجانی امیرمهدی کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی کامل ورودی بهمن 94
فدائی آشپز امین کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی کامل ورودی بهمن 94
فرهمندفر سعید کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی کامل ورودی بهمن 94
فکری مهلا کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی کامل ورودی بهمن 94
قاسمی دوست فوشازدهی مهسا کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی کامل ورودی بهمن 94
قربانی تالارپشتی محمد کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی اصل دیبلم -----گواهی موقت دارد ورودی بهمن 94
کاهه حسن کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی کامل ورودی بهمن 94
مجاوراحمدی سیدجعفر کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی کامل ورودی بهمن 94
مرادیان زهرا کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی کامل ورودی بهمن 94
ممیوندپور سمانه کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی کامل ورودی بهمن 94
مومنی ماریه کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی کامل ورودی بهمن 94
میرزائی ابوذر کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی کامل ورودی بهمن 94
نجفی رضا کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی کامل ورودی بهمن 94
نقوی راوندی هادی کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی کامل ورودی بهمن 94
نوبخت شهاب کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی تاییدیه دیبلم ورودی بهمن 94
نوری ایدا کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی کارت ملی-تاییدیه دیبلم ورودی بهمن 94
ورمزیار فائزه کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی کامل ورودی بهمن 94
 
 

کارشناسی - حسابداری - ورودی مهر 1394

 
نام خانوادگی نام رشته تنظیم خانواده نواقص پرونده ورودی
احسنی قمصری صدیقه کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی   اصل مدرک -اصل گواهی موقت -951 انتخاب واحد دارد وبدهی دارد ورودی مهر94
احمدی فاطمه کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی گذرانده اصل مدرک علمی کاربردی ورودی مهر94
استادجهانگیر علیرضا کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی گذرانده کامل ورودی مهر94
اسدی نعمتی ایدا کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی گذرانده اصل مدرک علمی کاربردی ورودی مهر94
اسماعیل پوراذر لیلا کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی گذرانده اصل مدرک علمی کاربردی ورودی مهر94
اسمی خانی احمدرضا کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی گذرانده اصل دانشنامه ورودی مهر94
اولیایی سیدمهدی کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی گذرانده کامل ورودی مهر94
ایمانی وحید کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی گذرانده اصل دانشنامه-------گواهی موقت دارد ورودی مهر94
بابایی نرگس کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی گذرانده اصل دانشنامه-------گواهی موقت دارد ورودی مهر94
بابایی الهه کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی   تاییدیه وریز نمرات -دانش نامه دارد ورودی مهر94
بچی زهره کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی گذرانده کامل------دانشنامه مفقود گردیده استشهاد محلی دارد ورودی مهر94
بدرنوغانی کیانا کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی گذرانده اصل مدرک علمی کاربردی ورودی مهر94
بهزادمنش فائزه کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی گذرانده تاییدیه تحصیلی اصل مدرک علمی کاربردی وعکس ورودی مهر94
تجری مهدی کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی گذرانده تاییدیه تحصیلی وریز نمرات اصل مدرک علمی کاربردی ورودی مهر94
ترک عشاق مسعود کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی گذرانده اصل مدرک علمی کاربردی ورودی مهر94
تنیان هما کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی گذرانده کامل ورودی مهر94
جعفرزاده کلهرودی ازاده کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی گذرانده اصل دانشنامه-------گواهی موقت دارد ورودی مهر94
جعفری مهدی کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی   اصل دانشنامه-------گواهی موقت ندارد-تاییدیه وریزنمرات941انتخاب واحد داشته ودیگر مراجعه نکرده ورودی مهر94
چیره علی کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی گذرانده اصل مدرک علمی کاربردی ورودی مهر94
حاجی باباتجریشی هنگامه کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی گذرانده کامل ورودی مهر94
حاجی مزدارانی ساحله کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی گذرانده کامل ورودی مهر94
حسن نتاج جلودار زینب کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی گذرانده تاییدیه تحصیلی-اصل مدرک علمی کاربردی ورودی مهر94
حسینی قیداری سیدحجت اله کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی گذرانده اصل مدرک علمی کاربردی ورودی مهر94
خلجی بهمن کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی گذرانده کامل ورودی مهر94
خلیلی حفظ اباد مارال کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی گذرانده تاییدیه تحصیلی-اصل مدرک علمی کاربردی ورودی مهر94
خورشیدی دراباد بهزاد کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی گذرانده تاییدیه تحصیلی-اصل مدرک علمی کاربردی ورودی مهر94
دربانیان هادی کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی گذرانده کامل ورودی مهر94
درخشان هوره خدایار کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی   تمامی مدارک ناقص است ترم 941 فقط انتخاب واحد داشته که نیامده ورودی مهر94
رییسی مزین کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی گذرانده اصل دانشنامه-------گواهی موقت دارد ورودی مهر94
زارع سروی حمیدرضا کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی گذرانده تاییدیه تحصیلی-اصل مدرک علمی کاربردی ورودی مهر94
سادات کیایی منیرسادات کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی نگذرانده کامل ورودی مهر94
ستوده فر محمدحسین کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی نگذرانده کامل ورودی مهر94
سعیدی مونا کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی   تمامی مدارک ناقص است ترم 941 فقط انتخاب واحد داشته که نیامده ورودی مهر94
شاکری حامد کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی گذرانده کامل ورودی مهر94
صابر شهرام کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی گذرانده کامل ورودی مهر94
صاحب اختیاری فاطمه کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی گذرانده اصل مدرک علمی کاربردی ورودی مهر94
صفائی سهی امین کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی گذرانده تاییدیه تحصیلی-اصل مدرک علمی کاربردی ورودی مهر94
طالبی کلهرودی همایون کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی گذرانده کامل ورودی مهر94
طاهری غزل کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی گذرانده اصل دانشنامه-----------گواهی موقت دارد ورودی مهر94
عابد رحیم کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی گذرانده اصل مدرک علمی کاربردی ورودی مهر94
عبدلی منیژه کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی گذرانده اصل مدرک علمی کاربردی ورودی مهر94
عسگری حسین کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی   تاییدیه تحصیلی ورودی مهر94
عسگری سمانه کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی گذرانده کامل ورودی مهر94
عیوض زاده محسن کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی   تاییدیهوریز نمرات-اصل مدرک علمی کاربردی ورودی مهر94
فاطمی علی آبادی سیدحسین کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی گذرانده اصل مدرک علمی کاربردی ورودی مهر94
فرزانه قفری فایزه کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی گذرانده اصل مدرک علمی کاربردی ورودی مهر94
فرضی زهرا کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی گذرانده کامل ورودی مهر94
قاسمی رسول کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی گذرانده اصل دانشنامه تاییدیه تحصیلی------گواهی موقت دارد ورودی مهر94
قربانی زهرا کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی   تاییدیه وریز نمرات -هیچ مدرکی ندارد وازترم942انتخاب واحد کرده ودیگر نیامد ورودی مهر94
قربانی سلطان مرادی مریم کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی گذرانده کامل ورودی مهر94
کرمی شهرام کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی گذرانده تاییدیه تحصیلی ورودی مهر94
کیهان پور زهرا کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی گذرانده کامل ورودی مهر94
گلیج حمید کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی نگذرانده کامل ورودی مهر94
گودرزی سمانه کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی گذرانده اصل مدرک علمی کاربردی ورودی مهر94
مال خواه محمود کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی   تاییدیه وریز نمرات ورودی مهر94
مالمیری سمانه کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی گذرانده کامل ورودی مهر94
متقیان پور محمد کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی گذرانده کامل ورودی مهر94
مجیدی جمال آبادی طیبه کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی گذرانده اصل مدرک علمی کاربردی ورودی مهر94
محبی هادی کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی   اصل دانشنامه تاییدیه تحصیلی------گواهی موقت دارد ورودی مهر94
محمدی علیرضا کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی   تاییدیه وریز نمرات-صفحه سوم شناسنامه ورودی مهر94
محمدی عباس کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی گذرانده کامل ورودی مهر94
مرادی زهرا کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی گذرانده تاییدیه تحصیلی-اصل مدرک علمی کاربردی ورودی مهر94
مقدم پناه مرتضی کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی گذرانده اصل مدرک علمی کاربردی ورودی مهر94
موسوی سیدامیرحسین کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی گذرانده اصل مدرک علمی کاربردی ورودی مهر94
مومن قوجه بیگلو فریبا کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی گذرانده اصل مدرک علمی کاربردی ورودی مهر94
مهین دهقان مهسا کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی گذرانده کامل ورودی مهر94
نصیرزاده مهسا کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی گذرانده اصل مدرک علمی کاربردی ورودی مهر94
نظری پرستو کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی گذرانده اصل مدرک علمی کاربردی ورودی مهر94
نوروزی مریم کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی گذرانده کامل ورودی مهر94
وفایی مرکیه علی کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی گذرانده اصل مدرک علمی کاربردی ورودی مهر94
یوسف لو محمد کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی گذرانده اصل مدرک علمی کاربردی ورودی مهر94
 

کاردانی - ورودی مهر 95

 
نام نام خانوادگی رشته نواقص ورودی
وحید آتش زر کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی تاییدیه دیبلم ورودی مهر 95
رضا امیرشاه قلی کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی کارت ملی-صفحه سوم شناسنامه-عکس3قطعه اصل دیبلم----گواهی موقت دارد ورودی مهر 95
فاطمه جامه بزرگ کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی تاییدیه دیبلم ورودی مهر 95
مریم حدادی کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی کامل ورودی مهر 95
عاطفه خدابخش کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی کامل ورودی مهر 95
مهرنوش زهدی کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی کامل ورودی مهر 95
محمدرضا شعبانی گورابجواری کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی تاییدیه دیبلم ورودی مهر 95
آیدا شکفته هره دشت کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی کامل ورودی مهر 95
عسل قنبری کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی اصل دیبلم -تاییدیه دیبلم-کارت ملی------گواهی موقت دارد ورودی مهر 95
احمد کاظمی کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی اصل دیبلم -------گواهی موقت دارد ورودی مهر 95
ماهرخ محمدحسینی کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی کارت ملی ورودی مهر 95
 

کارشناسی - حسابداری - ورودی مهر 1395

 

 

نام نام خانوادگی رشته نواقص
هادی آزادی کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی اصل دانشنامه-کارت ملی-------گواهی موقت دارد
محمد ارجمند کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی اصل مدرک علمی کاربردی
هاتف اسمعیل زاده کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی کامل
عباس افشارنجفی کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی کامل
زهرا ایرانمنش زرندی کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی اصل مدرک علمی کاربردی
مهدی بختیاری کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی تاییدیه وریزنمرات
مونا برخداری کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی تاییدیه تحطیلی
لیلا پاپی کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی اصل مدرک علمی کاربردی
صغرا تنوره کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی اصل مدرک علمی کاربردی
آیدا جابری کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی اصل دانشنامه--------گواهی موقت دارد
مائده جعفری کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی اصل مدرک علمی کاربردی-تاییدیه وریزنمرات----گواهی موقت ندارد
محمود جلینی کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی  
محمدجواد جوادیان کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی اصل دانشنامه-تاییدیه وریزنمرات-------گواهیموقت ندارد
سهیلا چهل امیرانی کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی  
علی حیدری فرد کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی اصل مدرک علمی کاربردی-تاییدیه وریز نمرات
ملیحه خسروانی کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی تاییدیه وریزنمرات
سیدمحمدرضا دیوبین منگودهی کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی اصل دانشنامه--------گواهی موقت دارد
محمد رحمانیون کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی اصل دانشنامه--------گواهی موقت دارد
محسن رشمئی کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی  
رضا رفیعی کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی اصل مدرک علمی کاربردی
غلامحسین زندگی کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی  
حواخاتون شعبانی کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی کامل
الهه شوری آت باتان کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی اصل مدرک علمی کاربردی-تاییدیه وریز نمرات
صاحب صدرمحمدباقری کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی تایدییه وریز نمرات
اسمعیل صوفی نیارکی کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی اصل مدرک علمی کاربردی-تاییدیه وریز نمرات
میترا صیدمحمدخانی کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی اصل مدرک علمی کاربردی-تاییدیه وریز نمرات----گواهی موقت ندارد
زهرا عاشوری کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی  
مصطفی غفاری کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی  
حسن فراهانی کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی  
مهدی فضلی کلوجه کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی اصل مدرک علمی کاربردی-تاییدیه وریز نمرات
گل آی قدیمی کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی اصل دانشنامه--------گواهی موقت دارد
علیرضا کریمپور خامنه کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی اصل مدرک علمی کاربردی
فاطمه کشت دار کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی اصل مدرک علمی کاربردی
حسن متقی کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی  
علی مزینانی کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی تاییدیه وریزنمرات
زینب ملکی چقازردی کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی اصل مدرک علمی کاربردی-تاییدیه وریز نمرات----گواهی موقت نداردگواهی اشتغال فقط951انتخاب دارد
هادی ملکی مونقی کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی اصل مدرک علمی کاربردی-تاییدیه وریز نمرات
علیرضا مولائی کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی کامل
ملیحه مهدی راد کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی اصل دانشنامه-تاییدیه وریزنمرات-------گواهی موقت دارد
منصوره نجاتیان زاده کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی  
محسن همدمی کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی اصل مدرک علمی کاربردی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اخبار متحرک

نظرات

Joomla templates by Joomlashine