جلسه شورای آموزشی شماره   م.س/1394/11    مورخ 94/06/11

مصوبات جلسه:


 

با درخواست دانشجو زهرا تقی نیا  در خصوص دادن پذیرش مهمان برای بار سوم مخالفت گردید.

با درخواست دانشجو محسن صادقی  ورودی سال 1391 در خصوص ادامه تحصیل با توجه به نداشتن دروس دانشجو مخالفت گردید.

با درخواست دانشجو نگین زاهدی  ورودی سال 1392در خصوص ادامه تحصیل با توجه به اتمام سنوات مقرر گردید  تا برایشان کارشناس آموزش درخواست سنوات نماید.

با درخواست دانشجو محسن آب نیکی  در خصوص مهمان شدن از دانشگاه علمی کاربردی خانه کارگرقزوین به واحد سر دفتران موافقت گردید.

با درخواست دانشجو هیوا بهمنی جلیلیان  در خصوص مرخصی تخصیلی در نیمسال اول 1394 موافقت گردید.

با درخواست دانشجو نرگس عبدالکریم  در خصوص مهمانی  در نیمسال اول 1394 موافقت گردید.

با درخواست دانشجو سیدمحمدعلی حاجی سیدجوادی  در خصوص ارائه مجدد دو درس معرفی به استاد که دانشجو نتوانسته در موعد مقرر برای معرفی به استاد به دانشگاه مراجعه نماید مقرر گردید تا مجددا از دانشجو امتحان گرفته شود.

با درخواست دانشجو علی صفر کشوری  در خصوص ارائه درس آیین دادرسی مدنی 3 در مقطع کاردانی مقرر گردید تا با توجه به اینکه این درس ارائه نمی شود بصورت دروس سرفصل منسوخی درس ارائه گردد .

با درخواست دانشجو فربد رضوانی  در خصوص دو درس آیین نگارش قضایی و اداری و کارورزی مقرر گردید تا ترمهایی که دانشجو نیامده مرخصی گرفته شود و و مجدد دروس باقی مانده را اخذ نماید.

با درخواست دانشجو جعفر بدر زاده  دانشجوی ورودی نیمسال اول 1391 که تعداد 40 واحد درسی را پاس نموده و 28 واحد دانشجو باقی مانده . با توجه به شرایط دانشجو مقررگردید تا درخواست سنوات نماییم و تعداد واحد باقی مانده را را به دانشجو بدهیم در صورتی که نیمسال بعدی دانشگاه جامع به ایشان سنوات ندهند عواقب آن بر عهده دانشجو می باشد.(با اخذ تعهد از دانشجو)

با درخواست دانشجویان  بهاره حاجی محمد امین و سپیده حسینی مهنا  در خصوص مهمانی  در نیمسال اول 1394 مخالفت گردید.

با درخواست دانشجویان  نفیسه خسروی  در خصوص مهمانی  در نیمسال اول 1394موافقت گردید.

با درخواست دانشجویان  مریم ستاری نامور  در خصوص مهمانی  در نیمسال اول 1394موافقت گردید.

با درخواست دانشجویان  حسین نظری خلف لو /محبوبه رحیمی/مهرنوش رفیعیان/میلاد حاتمی/سید مجتبی حسینی مقرر گردید با افزایش سنوات برای نیمسال اول سال تحصیلی -95 با واحد استان 1394موافقت گردید.

لینک های مفید

نظرات

Joomla templates by Joomlashine