جلسه شورای آموزشی شماره   م.س/1394/12    مورخ 94/06/29

مصوبات جلسه:با درخواست آقای مهدی جبلی  دانشجورشته خدمات قضایی که یک درس کاربرد رایانه در دفاتر اسناد رسمی را پاس ننموده ودر واحد های دیگرنیز نتوانسته درس  رابصورت مهمان اخذ نمایند . مقرر گردید تا درس مذکور بصورت سرفصل منسوخی ارائه گردید.

با درخواست خانم ندا آهن جگر  دانشجورشته نرم افزار کامپیوتر که درسبرنامه نویسی کامپیوتر را پاس ننموده ودر واحد های دیگرنیز نتوانسته بصورت مهمان درس را اخذ نمایند .مقرر گردید تا درس مذکور بصورت سرفصل منسوخی ارائه گردید.

 با درخواست آقای امید یوسف زاده  دانشجورشته خدمات قضایی که دروس (آیین دادرسی مدنی3-کاربرد رایانه-حقوق کیفری اختصاصی ) را پاس ننموده ودر واحد های دیگرنیز نتوانسته بصورت مهمان درس را اخذ نمایند.مقرر گردید تا دروس مذکور بصورت سرفصل منسوخی ارائه گردید.

با درخواست آقای مسلم میرزایی  دانشجورشته خدمات قضایی که یک درس تعقیب دادرسی را پاس ننموده ودر واحد های دیگرنیز نتوانسته بصورت مهمان درس را اخذ نمایند .مقرر گردید تا درس مذکور بصورت سرفصل منسوخی ارائه گردید

با درخواست آقای هادی عباسی مقدم  دانشجورشته خدمات قضایی که یک درس تعقیب دادرسی را پاس ننموده ودر واحد های دیگرنیز نتوانسته بصورت مهمان درس را اخذ نمایند .مقرر گردید تا درس مذکور بصورت سرفصل منسوخی ارائه گردید

با درخواست انتقالی آقای محسن کریم خانی  دانشجورشته خدمات قضایی .با توجه به نظامی بودن دانشجو با انتقالی ایشان از مرکز علمی کاربردی سردفتران  به استان قزوین  موافقت گردید.

با درخواست مهمانی خانم محدثه فلاحی راد  دانشجورشته حقوق ثبتی مقطع کاردانی موافقت گردید.

با درخواست مهمانی خانم الهام رئیسی  دانشجورشته حقوق ثبتی مقطع کاردانی  موافقت گردید.

با درخواست خانم محبوبه نیک اصل فرد  دانشجورشته حقوق-شورا که دروس حقوق جزا اختصاصی 1وتشکیلات با شبهات قضایی را پاس ننموده ودر واحد های دیگرنیز نتوانسته بصورت مهمان درس را اخذ نمایند .مقرر گردید تا دروس مذکور بصورت سرفصل منسوخی ارائه گردید.

با درخواست مهمانی خانم بهارک فولادوند  دانشجورشته حقوق ثبتی مقطع کارشناسی از دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان به واحد سردفتران مخالفت گردید.

با درخواست مرخصی تحصیلی آقای وحید براتی  دانشجورشته حقوق ثبتی مقطع کاردانی در نیمسال اول سال 95-1394 موافقت گردید.

با درخواست مرخصی تحصیلی خانم سمیرا مهدی زاده کرد کندی  دانشجورشته حقوق شورای حل اختلاف مقطع کاردانی در نیمسال اول سال 95-1394 موافقت گردید.

با درخواست ادامه تحصیل آقای رامین غلامی  دانشجورشته حقوق مقطع کاردانی  ورودی سال 1385 که 57 واحد درسی را پاس نموده وتا کنون  برای ادامه تحصیل  به دانشگاه مراجعه ننموده اندبا توجه به وفقه پیش آمده  شورا با ادامه تحصیل ایشان مخالفت نمود.

با درخواست معادلسازی دروس کاردانی برای مقطع کارشناسی آقای جعفر زید آبادی  مخالفت گردید.

با درخواست معادلسازی دروس کاردانی برای مقطع کارشناسی خانم لیلا اسکندری  مخالفت گردید.

با درخواست مهمانی خانم فاطمه صادق خوانساری  دانشجورشته حقوق ثبتی مقطع کاردانی از دانشگاه علمی کاربردی دادگستری اراک به واحد سردفتران موافقت گردید.

با در خواست حذف پزشکی خانم نیلوفر نژاد مقدم زنجانی  در خصوص حذف درس تربیت بدنی1 در نیمسال تابستان موافقت گردید.

با در خواست حذف پزشکی خانم فاطمه کتابی  در خصوص حذف درس تاریخ و فرهنگ اسلامی  در نیمسال تابستان موافقت گردید.

با درخواست مهمانی آقایمحمد تقی کوثری مجد دانشجورشته حقوق شورای حل اختلاف مقطع کاردانی موافقت گردید.

با درخواست مهمانی آقای پوریا رحیمیدانشجورشته حقوق ثبتی مقطع کاردانی موافقت گردید.

با درخواست مهمانی آقای سید رضا میر صالحیدانشجورشته حقوق شورای حل اختلاف مقطع کاردانی موافقت گردید.  با درخواست مهمانی آقای سید محمد رضا حسینیدانشجورشته حقوق شورای حل اختلاف مقطع کاردانی ،با توجه به ارائه نشدن درس مذکور مخالفت گردید.

       با درخواست مهمانی آقای مازیار رضایی حقوق شورای حل اختلاف مقطع کاردانی  موافقت گردید.

      با درخواست دانشجو خانم فاطمه حیدری  دانشجوی رشته خدمات قضایی ورودی نیمسال دوم 1390 می باشد دانشجوی مذکور درس کارورزی 2 را بعد از مهلت ورود نمره سامانه سجاد به دانشگاه ارائه داد . و فقط نمره تک درس کارورزی وارد سامانه نشده . با توجه به اتمام مهلت سنوات مقرر گردید تا از طریق دانشگاه جامع راهکاری برای حل مشکل دانشجوو در نظر گرفته شود.

لینک های مفید

نظرات

Joomla templates by Joomlashine