جلسه شورای آموزشی شماره   م.س/1394/14 مورخ 94/08/19

مصوبات جلسه:


  با درخواست آقای امید مستغنی   دانشجورشته کارشناسی  حقوق ورودی نیمسال اول سال 1385  مبنی بر اینکه در سنوات قبل دو درس را غیبت موجه داشته اند اما در کارنامه فعلی غیبت غیر موجه قید شده است ونمره صفر در کارنامه  باعث افت معدل ایشان شده خواستار حذف دو نمره صفر از کارنامه می باشند (لازم به ذکر است که دانشجو مدعی می باشد که سابقا مستندات حذف پزشکی را به دانشگاه تحویل داده است ) .شورای آموزشی به علت وجود نداشتن مستندات  با حذف دو نمره صفر مخالفت کرد.

با درخواست بخشوده شدن شهریه آقای محسن قنایی   دانشجورشته کارشناسی  حقوق ورودی نیمسال اول سال 1394 که در ماه آذر1394 از ادامه تحصیل انصراف داده اند،شورای آموزشی با بخشودگی پنجاه درصد از شهریه 85 درصد موافقت کرد  .

با درخواست آقای محسن علی محمد لو   دانشجورشته کارشناسی  حقوق ورودی نیمسال اول سال 1394 در خصوص حذف ترم  جاری، در شورای آموزشی مقرر گردیدتا در زمان مقرر نسبت به حذف ترم اقدام گردد

با درخواست آقای حمزه عسگری رشتیانی   دانشجورشته کارشناسی  حقوق ورودی نیمسال دوم سال 1393 مبنی برمرخصی تحصیلی  نیمسال اول 1394 موافقت گردید.

لینک های مفید

نظرات

Joomla templates by Joomlashine