جلسه شورای آموزشی شماره   م.س/1394/17 مورخ 94/10/02

مصوبات جلسه:


با درخواست معادلسازی آقای افشین رسولی    دانشجورشته کارشناسی  حقوق ورودی نیمسال اول سال 1395  موافقت گردید . (در صورتی که دانشجو درسی را که قابل معادلسازی می باشد در نیمسال اول اخذ نموده آن درس معادلسازی نمی گردد).

با درخواست معادلسازی خانم مینا حسین پور رجبی    دانشجورشته کارشناسی  حقوق ورودی نیمسال اول سال 1395  موافقت گردید .( در صورتی که دانشجو درسی را که قابل معادلسازی می باشد در نیمسال اول اخذ نموده آن درس معادلسازی نمی گردد).

با درخواست انتقال آقای سید پوریا حسینی    دانشجورشته کارشناسی  حقوق ورودی نیمسال اول سال 1395  به مرکز علمی کاربردی شهرستان البرز موافقت گردید.

با درخواست انتقال خانم ساناز زمان پور    دانشجورشته کارشناسی  حقوق ورودی نیمسال دوم سال 1393  به مرکز علمی کاربردی استان تبریز موافقت گردید.

با درخواست تغیر رشته آقای علیرضا میرزائیان نژاد    دانشجورشته کاردانی  حقوق (خدمات قضایی) ورودی نیمسال اول سال 1395  به رشته مترجمی زبان مخالفت گردید.

با درخواست خانم زهرا محمد پور    دانشجورشته کارشناسی  حقوق ورودی نیمسال دوم سال 1391 می باشد دانشجو مذکور با توجه به اینکه درس دانش خانواده را در مقطع کاردانی پاس نموده اند مجدداً درس دانش خانواده را در نیمسال جاری اخذ نموده اند . طبق رای شورا مقرر گردید تا درس دانش خانواده را حذف اضطراری نماید.

با درخواست امتحان مجدد درس معرفی به استاد خانم متین خردمند    دانشجورشته کارشناسی  حقوق ورودی نیمسال دوم سال 1391 موافقت گردیددانشجوی مذکور  درس تفسیر موضوعی قرآن را درتاریخ 17/05/1394 اخذ نموده اند اما بعلت مشکلاتی که داشته اند نتوانسته اند به دانشگاه مراجعه و امتحان بدهند.

با درخواست  مرخصی تحصیلی نیمسال دوم تحصیلی 1395/1394 خانم ساحله حاجی مزدارانی     دانشجورشته کارشناسی  حسابداری ورودی نیمسال اول سال 1391 موافقت گردید.

با درخواست حذف اضطراری  درسآیین دادرسی مدنی3  دانشجو  احمد میرابی  موافقت گردید.

با درخواست حذف اضطراری  درس عربی  دانشجو  داود افشار نجفی  موافقت گردید.

با درخواست حذف اضطراری  درس حقوق مدنی 8 ارث و وصیت  دانشجو  حمید رضا غلامی  مخالفت گردید.(به دلیل مخالفت استادمربوطه)

با درخواست حذف اضطراری  درس آیین دادرسی کیفری 2   دانشجو  محمد صدرا جزء معلمی  موافقت گردید.(حذف شورای آموزشی گردید.)

با درخواست حذف اضطراری  درس فارسی   دانشجو  علی لطفی نسب  موافقت گردید 

لینک های مفید

نظرات

Joomla templates by Joomlashine