جلسه شورای آموزشی شماره   م.س/1394/19    مورخ 94/11/04

مصوبات جلسه:


با درخواست سنوات خانم  محبوبه رحیمی دانشجورشته کارشناسی  حقوق ثبتی ورودی نیمسال اول سال 1391  موافقت گردید . 

با درخواست سنوات خانم  حمیده سرمدی دانشجورشته کاردانی  حقوق شورای حل اختلاف ورودی نیمسال اول سال 1392  موافقت گردید . 

با درخواست سنوات آقای سجاد مجید زاده دانشجورشته کارشناسی  حقوق ثبتی ورودی نیمسال اول سال 1392  موافقت گردید .

با درخواست سنوات آقای  بهنام خانعلی زاده دانشجورشته کاردانی  حقوق خدمات قضایی ورودی نیمسال اول سال 1391  موافقت گردید.

با درخواست سنوات آقای  سید کاووس ظهیری دانشجورشته کاردانی  حقوق ورودی نیمسال اول سال 1392  موافقت گردید.

با درخواست سنوات آقای  هادی سلیمی دانشجورشته کاردانی  حقوق ورودی نیمسال اول سال 1392  موافقت گردید.

با درخواست مهمانی آقای علی قزلو  دانشجورشته   حقوق شورای حل اختلاف  مخالفت گردید.

با درخواست مهمانی آقای یونس عرب زاده دانشجورشته   حقوق ثبت  مخالفت گردید.

با درخواست مهمانی آقای رضا اصغری دانشجورشته   حقوق ثبت  مخالفت گردید.

با درخواست مهمانی آقای حسین جوانی ورنوسفادرانی دانشجورشته   حقوق شورای حل اختلاف مخالفت گردید.

با درخواست معرفی به استاد تک درس دانشجو آزاده خطیبی  دانشجورشته کاردانی  حقوق خدمات قضایی ورودی نیمسال اول سال 1389  موافقت گردید.

با درخواست معرفی به استاد تک درس دانشجو نادیا خالدیان دانشجورشته کاردانی پودمانی  حقوق ثبتی ورودی نیمسال اول سال 1390  موافقت گردید.

با درخواست ادامه تحصیل دانشجو امیر کتابچی دانشجورشته کاردانی  حقوق ثبتی ورودی نیمسال اول سال 1390  مخالفت گردید.

با درخواست ادامه تحصیل دانشجو الهام رحیمی دانشجورشته کاردانی  حقوق خدمات قضایی ورودی نیمسال اول سال 1394  با دانشگاه جامع مکاتبه گردد.

با درخواست ادامه تحصیل دانشجو علی تن پوشان دانشجورشته کاردانی  حقوق ثبتی ورودی نیمسال دوم  سال 1390  مقرر گردید تا تکدرس باقیمانده به علت داشتن واحد عملی  بصورت ترم اخذ گردد

با درخواست حذف درس دانشجو الیاس علیزاده  دانشجورشته کاردانی  حقوق خدمات قضایی ورودی نیمسال اول سال 1392  موافقت گردید.

با درخواست دانشجو حامد اسفندیاری  دانشجورشته کاردانی  حقوق خدمات قضایی ورودی نیمسال اول سال 1394  مبنی بر حذف آموزشی دو درس  عربی پیش و دانش خانواده که حذف 16/3 شده مخالفت گردید.

با درخواست دانشجو مهرداد طبیبی دانشجورشته کارشناسی  حقوق ورودی نیمسال اول سال 1394  مبنی بر حذف آموزشی درس روانشناسی کار که حذف 16/3 شده مخالفت گردید.

با درخواست دانشجو محمد حسن سرابیان  دانشجورشته کارشناسی  حقوق ورودی نیمسال اول سال 1394  مبنی بر حذف آموزشی دو درس حقوق جزا اختصاصی  ودانش خانواده که حذف 16/3 شده مخالفت گردید.

با درخواست ادامه تحصیل دانشجو مریم طهماسبی ازندریانی  دانشجورشته کاردانی  حقوق شورای حل اختلاف ورودی نیمسال اول سال 1392  مخالفت گردید 

با درخواست تجدیدنظر دانشجو زهرا چراغی دانشجورشته کارشناسی  حقوق ثبتی ورودی نیمسال اول سال 1394  مخالفت گردید.(درس کاربینی)

 با درخواست ادامه تحصیل دانشجو مرتضی احمدی  دانشجورشته کاردانی  حقوق خدمات قضایی ورودی نیمسال اول سال 1393  با حذف ترم موافقت گردید و مقرر گردید تا برای نیمسال بعدی برای دانشجو سنوات گرفته شود.

با درخواست ادامه تحصیل دانشجو امید سلمان زاده هریس دانشجورشته کاردانی  حسابداری ورودی نیمسال اول سال1391  مقرر گردید تا دروس باقیمانده دانشجو در صورتی که در ترم جاری موجود  نباشد .دانشجوبه واحد های دیگر مراجعه نموده و بصورت مهمان دروس باقیماده را اخذ نماید در غیر اینصورت بصورت دروس سر فصل منسوخی برای دانشجو تعریف گردد.

با درخواست ادامه تحصیل دانشجو حسین اشعریون دانشجورشته کاردانی  حسابداری ورودی نیمسال اول سال1391  مقرر گردید تا دروس باقیمانده دانشجو در صورتی که در ترم جاری موجود  نباشد.دانشجوبه واحد های دیگر مراجعه نموده و بصورت مهمان دروس باقیماده را اخذ نماید در غیر اینصورت بصورت دروس سر فصل منسوخی برای دانشجو تعریف گردد.

با درخواست ادامه تحصیل دانشجو میترا صید محمدخانی دانشجورشته کاردانی  حسابداری ورودی نیمسال اول سال1391  مقرر گردید تا دروس باقیمانده دانشجو در صورتی که در ترم جاری موجود  نباشد.دانشجوبه واحد های دیگر مراجعه نموده و بصورت مهمان دروس باقیماده را اخذ نماید در غیر اینصورت بصورت دروس سر فصل منسوخی برای دانشجو تعریف گردد.

با درخواست ادامه تحصیل دانشجو زهرا خدائی جوراب  دانشجورشته کاردانی  حسابداری ورودی نیمسال اول سال1392  مقرر گردید تا دروس باقیمانده دانشجو در صورتی که در ترم جاری موجود  نباشد.دانشجوبه واحد های دیگر مراجعه نموده و بصورت مهمان دروس باقیماده را اخذ نماید در غیر اینصورت بصورت دروس سر فصل منسوخی برای دانشجو تعریف گردد.

با درخواست حذف ترم دانشجو مسعود سقائیان دانشجورشته کاردانی  حقوق شورای حل اختلاف ورودی نیمسال اول سال 1394  موافقت گردید.

بادرخواست معادلسازی  دانشجو نیوشا شهبازی موافقت گردید.(فارسی عمومی-زبان عمومی-تربیت بدنی-اندیشه اسلامی1-اخلاق اسلامی)

بادرخواست معادلسازی  دانشجو سهیل یوسفی موافقت گردید.(انقلاب اسلامی ایران-تربیت بدنی2-تاریخ فرهنگ وتمدن اسلامی)

 با درخواست اعتراض به نمره درس تربیت بدنی  دانشجو مهران ظریفی دانشجورشته کاردانی  حقوق شورای حل اختلاف ورودی نیمسال اول سال 1394  مخالفت گردید.

لینک های مفید

نظرات

Joomla templates by Joomlashine