جلسه شورای آموزشی شماره  م.س 1394/23        مورخ 1394/12/25

مصوبات جلسه:با درخواست معادلسازی دانشجو زهرا کیهان پور  با دروس ذیل موافقت گردید(معارف اسلامی2-اخلاق اسلامی-اقتصاد کلان-حسابداری بهای تمام شده)

با درخواست معادلسازی دانشجو مریم صابر نیارکی  با دروس ذیل موافقت گردید(تربیت بدنی1-ادبیات فارسی-اخلاق اسلامی)

با درخواست معادلسازی دانشجو مریم قنایی با دروس ذیل موافقت گردید(انقلاب اسلامی-تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی-تفسیر موضوعی قرآن- اندیشه اسلامی2-تربیت بدنی2)

با درخواست معادلسازی دانشجو فرشاد ابراهیمی با دروس ذیل موافقت گردید(تربیت بدنی2-اخلاق اسلامی)

 با درخواست معادلسازی دانشجو سهیل یوسفی با دروس ذیل موافقت گردید(انقلاب اسلامی-تربیت بدنی-تاریخ فرهنگ و تمدن)

1-     با درخواست معادلسازی دانشجو مینا حسین پور رجبی با دروس ذیل موافقت گردید(اندیشه اسلامی2-تاریخ فرهنگ وتمدن اسلامی-تفسیر موضوعی قرآن-تربیت بدنی2)

1-     با درخواست معادلسازی دانشجو علیرضا تنکابنی با دروس ذیل موافقت گردید(اندیشه اسلامی2)

با درخواست معادلسازی دانشجو علیرضا شایسته پور با دروس ذیل موافقت گردید(تفسیر موضوعی قرآن-اندیشه اسلامی2-تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی-انقلاب اسلامی-تربیت بدنی2)

لینک های مفید

نظرات

Joomla templates by Joomlashine