کاردانی ترمی

                           کاردانی فنی و حرفه ای ترمی:


حسابداری - حسابداری دولتی

حقوق- حقوق ثبتی   

حقوق – خدمات قضایی

حقوق -شورای حل اختلاف

مترجمی زبان انگلیسی-آثار مکتوب و متون رسمی

                                                                                   


کارشناسی ترمی

                           کارشناسی حرفه ای ترمی:


کارشناسی حرفه ای حقوق-حقوق ثبتی

کارشناسی حرفه ای حقوق - ارشاد در امور مدنی

کارشناسی حرفه ای حقوق - ارشاد در امور کیفری

کارشناسی حرفه ای حقوق -  مددکاری قضائی

کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور مدنی

کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیاری قضایی در امور کیفری

کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی

 

 

لینک های مفید

نظرات

Joomla templates by Joomlashine