دانشجویان محترم ، منابع الکترونیکی که شما به آن نیاز دارید ، را به شرح ذیل در اختیار شما قرار داده ایم  

 

دانشجویان محترم ، منابع الکترونیکی که شما به آن نیاز دارید ، را به شرح ذیل در اختیار شما قرار داده ایم  

 

فرهنگ لغات

 

فرهنگ لغات (Dictionaries)


 

 

دايره المعار ف

دايره المعارف (encyclopedias)

 
 
 

 

مخفف‌ها و کوتاه نوشته‌ها

 مخفف ها و کوتاه نوشته ها (Acronyms and Abbreviations)

 

 

 

واژه نامه‌های موضوعی

واژه نامه های موضوعی (Glossaries)

Law

Computers and Software

 
 

Mathematics

 
   
 

نظرات

Joomla templates by Joomlashine