لیست گواهینامه ها

شما دانشجوی گرامی می توانید، لیست گواهینامه های موقت صادر شده  را در این قسمت مشاهده نمایید.

ادامه مطالب

لیست گواهینامه های موقت صادرشده

form

 

 

 

 

دانشجوی محترم،جهت مشاهده لیست گواهینامه های صادر شده کافی است ، ابتدا نام و یا کلمه مد نظرتان را در قسمت فیلتر وارد نمایید ، بدین شکل از وجود گواهینامه خود اطلاع یابید.

  به منظور ارتباط با مسئول اداره دانش آموختگان به ایمیل norozi_ahmad53@yahoo.com  ایمیل ارسال کنید.

  توجه : برای اخذ گواهینامه موقت فقط در یکی از روزهای یکشنبه یا سه شنبه به مرکز آموزش مراجعه فرمایید.

   فلوچارت مراحل اخذ دانشنامه تحصیلی پس از دریافت گواهینامه موقت     

* فرم صدور دانشنامه 

 

   با تشکر نوروزی      

مسئول اداره فارغ التحصیلان

 


 

کاردانی ترمی نرم افزار کامپیوتر 82

کاردانی پودمانی حقوق بهمن 82

کاردانی پودمانی حقوق اردیبهشت 82

کاردانی پودمانی حقوق مهر 82

کاردانی ترمی نرم افزار کامپیوتر 83

کاردانی پودمانی آموزش زبان انگلیسی 84

کاردانی پودمانی حسابداری 84

کاردانی پودمانی حقوق قضایی مهر 84

کاردانی پودمانی نرم افزار کامپیوتر مهر 84

کاردانی ترمی حقوق قضایی مهر 84

کاردانی ترمی نرم افزار کامپیوتر 84

کارشناسی ترمی حقوق قضایی بهمن 84

کاردانی پودمانی آموزش زبان انگلیسی مهر 85

کاردانی پودمانی حسابداری مهر 85

کاردانی ترمی حقوق قضایی بهمن 85

کاردانی پودمانی فناوری اطلاعات 85

کاردانی پودمانی نرم افزار کامپیوتر مهر 85

کاردانی ترمی نرم افزار کامپیوتر بهمن 85

کارشناسی ترمی حقوق قضایی بهمن 85

کاردانی پودمانی حقوق قضایی مهر 85

کاردانی پودمانی حقوق قضایی مهر 86

کاردانی پودمانی حسابداری مهر 86

کاردانی پودمانی خدمات مشاوره حقوق صنوف مهر 86

کاردانی پودمانی فناوری اطلاعات و ارتباطات مهر 86

کاردانی پودمانی مترجمی اسناد و مدارک مهر 86

کاردانی ترمی حقوق قضایی بهمن 86

کاردانی ترمی خدمات قضایی بهمن 86

کاردانی ترمی نرم افزار کامپیوتر بهمن 86

کارشناسی ترمی حسابداری بهمن 86

کارشناسی ترمی حقوق قضایی بهمن 86

کاردانی پودمانی حسابداری دولتی بهمن 87

کاردانی پودمانی حسابداری دولتی مهر 87

کاردانی پودمانی حقوق قضایی 87

کاردانی پودمانی خدمات قضایی بهمن 87

کاردانی پودمانی خدمات مشاوره حقوق صنوف 87

کاردانی پودمانی فناوری اطلاعات اسفند 87

کاردانی پودمانی فناوری اطلاعات مهر 87

کاردانی پودمانی مترجمی اسناد و مدارک 87

کاردانی پودمانی نرم افزار کامپیوتر اسفند 87

کاردانی پودمانی نرم افزار کامپیوتر مهر 87

کاردانی ترمی حقوق قضایی بهمن 87

کاردانی ترمی خدمات قضایی بهمن 87

کاردانی ترمی فناوری اطلاعات و ارتباطات بهمن87

کاردانی ترمی نرم افزار کامپیوتر بهمن 87

کارشناسی ترمی حسابداری بهمن 87

کارشناسی ترمی حقوق قضایی بهمن 87

کاردانی پودمانی حسابداری اسفند 88

کاردانی پودمانی حقوق قضایی88

کاردانی پودمانی فناوری اطلاعات و ارتباطات88

کاردانی پودمانی نرم افزار 88

کاردانی پودمانی خدمات قضایی88

کارشناسی ترمی حقوق بهمن 88

کاردانی پودمانی حسابداری 89

کاردانی پودمانی حقوق 89

کاردانی پودمانی خدمات قضایی بهمن 89

کاردانی پودمانی فناوری اطلاعات و ارتباطات 89

کاردانی پودمانی خدمات مشاوره حقوق صنوف 89

کاردانی پودمانی مترجمی اسناد و مدارک 89

کاردانی پودمانی خدمات مشاوره ملکی 89

کاردانی پودمانی نرم افزار کامپیوتر 89

کاردانی ترمی حسابداری بهمن 89

کاردانی ترمی نرم افزار کامپیوتر بهمن89

کاردانی ترمی فناوری اطلاعات و ارتباطات بهمن89

کاردانی ترمی خدمات قضایی بهمن 89

کاردانی ترمی حقوق بهمن 89

کارشناسی ترمی حسابداری بهمن 89

کارشناسی ترمی حقوق بهمن 89

کارشناسی پودمانی حقوق قضایی بهمن 90

کارشناسی ترمی حقوق قضایی بهمن90

کاردانی ترمی خدمات قضایی بهمن 90

کاردانی ترمی حقوق قضایی 90

کاردانی پودمانی حقوق قضایی 90

کاردانی پودمانی خدمات قضایی 90

کاردانی پودمانی حقوق شورای حل اختلاف 90

کاردانی پودمانی مترجمی اسناد و مدارک 90

کاردانی ترمی حقوق قضایی 91

کارشناسی ترمی حقوق قضایی 91

کاردانی ترمی شورای حل اختلاف 91

کاردانی ترمی خدمات قضایی 91

کاردانی پودمانی حسابداری 91

کارشناسی پودمانی حقوق قضایی 91

کارشناسی پودمانی حسابداری 91

کاردانی پودمانی حقوق ثبتی 91

کاردانی پودمانی خدمات قضایی 91

کاردانی پودمانی شورای حل اختلاف 91

کاردانی پودمانی مترجمی اسناد و مدارک 91

کاردانی ترمی حقوق ثبتی 92

کاردانی ترمی برنامه سازی کامپیوتر 92

کاردانی ترمی حسابداری 92

کاردانی ترمی حقوق شورای حل اختلاف 92

کاردانی ترمی خدمات قضایی 92

کارشناسی ترمی حقوق ثبتی 92

کارشناسی ترمی حسابداری 92

کاردانی ترمی شبکه های کامپیوتری 92

کاردانی ترمی مترجمی آثار مکتوب 92

کارشناسی ترمی حقوق قضایی92

کارشناسی ترمی حقوق ثبتی 1393

کارشناسی ترمی حقوق قضایی93

کاردانی ترمی خدمات قضایی 93

کاردانی ترمی حقوق شورای حل اختلاف 93

کاردانی ترمی حقوق 93

کاردانی ترمی حقوق 1394

کارشناسی ترمی حقوق 1394

کاردانی ترمی حقوق شورای حل اختلاف 1394

کاردانی ترمی حسابداری 1394

کاردانی ترمی خدمات قضائی 1394

کارشناسی ترمی حسابداری 1394

کاردانی ترمی مترجمی 1394

کارشناسی ترمی حقوق ثبتی 1395

کارشناسی ترمی دستیاری مدنی 1395

کارشناسی ترمی دستیاری کیفری 1395

کارشناسی ترمی حسابداری 1395

کاردانی ترمی خدمات قضائی 1395

کاردانی ترمی خدمات شورای حل اختلاف 1395

کارشناسی ترمی ارشاد در امور کیفری 1395

کارشناسی ترمی ارشاد در امور مدنی 1395

کارشناسی ترمی مددکاری 1395

کاردانی ترمی مترجمی 1395

کاردانی ترمی حسابداری 1395با تشکر از مراجعه شما

لینک های مفید

نظرات

Joomla templates by Joomlashine